Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Statutowo-Prawnej odbędzie się 19 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Przygotowanie projektów uchwał:
- w sprawie trybu uchwalania i zmiany Statutu Miasta Nowego Sącza;
- w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu;
- w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta na skierowanie skargi na posiedzenie niejawne w składzie trzech sędziów w celu przyspieszenia jej rozpoznania.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-06-15 13:20:34