Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się 26 czerwca br. (piątek) o godz. 14:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie  zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020
Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. – druk
nr 381;
- w sprawie określenia sposobu konsultowania z mieszkańcami rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Nowym Sączu, dostosowanego do rzeczywistych potrzeb ludności i zapewniającego dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta
 i inne dni wolne od pracy oraz możliwości aptek i pracujących w nich farmaceutów – druk nr 373.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Autor: -
Dodano: 2020-06-23 08:45:45