BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Statutowo-Prawnej odbędzie się 23 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie trybu uchwalania i zmiany Statutu Miasta Nowego Sącza.
2. Zaopiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie przyjęcia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 159A – druk nr 394;
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/143/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza – druk nr 397.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-07-20 13:08:03