Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 23 lipca 2020 r. (czwartek) o godz.15:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 398;
- projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli ieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy – druk nr 399;
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. – druk nr 405;
2. Zaopiniowanie wykazów spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości, tj: WGN.34/2020; WGN.35/2020; WGN.RGN-36/2020; WGN.RGN-37/2020.
- projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 402;
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat – druk nr 403;
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście” – druk nr 400;
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii elektromobilności Nowego Sącza do roku 2035 – druk nr 395;
- projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracj8i Nowy Sącz przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Nowy Sącz – druk nr 401;
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz od Gminy Grybów zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia – druk nr 396.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.      

Autor: -
Dodano: 2020-07-20 14:33:21