Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 27 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym.

Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM: 
- w sprawie  zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 
 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza – druk nr 404;
- w sprawie  zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020
 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. – druk nr 405;
- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
 w schronisku dla osób bezdomnych – druk nr 393;
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 398;
- w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy – druk nr 399;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 402;
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat - druk nr 403.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.                        
 

Autor: -
Dodano: 2020-07-22 13:53:20