Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się 28 lipca br. (wtorek) o godz. 12:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Nowego Sącza na lata 2020– 2022” – druk nr 392;
- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – druk nr 393;
- w sprawie: przyjęcia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 159A – druk nr 394;
- w sprawie  zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. – druk nr 405.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-07-22 13:54:55