BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 4 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14:45 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwał, skierowanego do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza związanych z budową stadionu, urzędu miasta i parkingu – druk nr 494 wraz z autopoprawką.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-12-30 15:23:38