Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Czwartek, 22 kwietnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Łukasz, Kaja, Eugenia


Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 22 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie zmian Uchwały Nr XXXVIII/412/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza – druk nr 552;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. – druk nr 553;
- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz w ramach programu SOWA – oświetlenie zewnętrzne” – druk nr 551;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 548;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 549;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 550;
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 547;
- w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku - druk nr 542.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-03-18 10:26:17