Piątek, 14 maja 2021 r.    Imieniny obchodzą: Maciej, Jeremi, Justyna


Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 21 kwietnia 2021r. (środa) o godz.1500 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wykazów spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości, tj:
WGN-18/2021, WGN-20/2021, WGN-21/2021, WGN-22/2021, WGN-23/2021, WGN-24/2021, WGN-25/2021, WGN-26/2021 - w załączeniu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 561;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 562;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 563;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej– druk nr 564;
- w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta Nowego Sącza – druk nr 566;
- w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Nowego Sącza na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2030” – druk nr 567;
- w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen za usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowym Sączem – druk nr 565;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021
Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r.
3. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2020 rok.
4. Informacja dot. działań podejmowanych w zakresie obniżenia zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Nowego Sącza
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Autor: -
Dodano: 2021-04-16 15:21:05