Piątek, 14 maja 2021 r.    Imieniny obchodzą: Maciej, Jeremi, Justyna


Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały, skierowanego do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. – druk nr 569.
2. Przedstawienie i omówienie rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok:

  • Sądeckiej Biblioteki Publicznej;
  • Miejskiego Ośrodka Kultury;
  • Nowosądeckiej Małej Galerii.

3. Przedstawienie, omówienie i zaopiniowanie Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2020 rok (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”).
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-04-19 13:03:44