Piątek, 14 maja 2021 r.    Imieniny obchodzą: Maciej, Jeremi, Justyna


Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki RM odbędzie się 23 kwietnia 2021 roku (piątek) o godz. 10:00 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały, skierowanego do Komisji na najbliższą Sesję RM w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021
Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. – druk nr 569.
2. Zaopiniowanie Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2020 w zakresie dotyczącym działania Komisji (dział 630 „Turystyka”, dział 926 „Kultura fizyczna”).
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-04-19 14:19:20