Piątek, 14 maja 2021 r.    Imieniny obchodzą: Maciej, Jeremi, Justyna


Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego RM odbędzie się 4 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 8:00 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Przedstawienie, omówienie i zaopiniowanie Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2020 rok w zakresie dotyczącym działania Komisji (działy: 752 „Obrona narodowa”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”).
2. Likwidacja kuchni w internatach szkolnych.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-04-30 10:40:46