Sobota, 19 czerwca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Romuald


Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie zmian Uchwały Nr XXXVIII/412/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza – druk nr 587;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. – druk nr 588;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 585;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 583;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 584;
- w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen za usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowym Sączem – druk nr 565 wraz z autopoprawką;
- w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których dokonano wymiany źródła ogrzewania z kotła opalanego paliwem stałym na niskoemisyjne źródło ogrzewania oraz określenia warunków korzystania ze zwolnienia – druk nr 582;
- w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Sącz, w roku szkolnym 2021/2022 - druk nr 589.
2. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020”.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-05-20 12:47:05