Piątek, 15 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Teresa, Jadwiga


Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi odbędzie się 14 października 2021 r. (czwartek) o godz. 14:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- w sprawie Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 – druk nr 698;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. - druk nr 700.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-10-11 16:30:52