Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Informacje o pracach Komisji Rady Miasta Nowego Sącza


Terminarz Komisji

2019-09-26

Komisja Finansów Publicznych, Komisja Infrastruktury i Środowiska oraz Komisja Edukacji - 1 października 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-09-26

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 1 października 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-09-20

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 25 września 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-09-20

Komisja Rewizyjna - 23 września 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-09-12

Komisja Statutowo-Prawna - 17 września 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-09-11

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 16 września 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-09-06

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 10 września 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-09-06

Komisja Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi - 10 września 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-09-06

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 10 września 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-09-06

Komisja Finansów Publicznych - 9 września 2019 r.