Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Informacje o pracach Komisji Rady Miasta Nowego Sącza


Terminarz Komisji

2019-12-13

Komisja Finansów Publicznych - 16 grudnia 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-12-13

Komisja Sportu i Turystyki - 16 grudnia 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-12-06

Komisja Finansów Publicznych - 11 grudnia 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-12-06

Komisja Infrastruktury i Środowiska - 10 grudnia 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-12-02

Komisja Sportu i Turystyki - 5 grudnia 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-11-25

Komisja Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi - 29 listopada 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-11-25

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej - 29 listopada 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-11-25

Komisja Infrastruktury i Środowiska - 27 listopada 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-11-22

Komisja Finansów Publicznych oraz Komisja Infrastruktury i Środowiska - 27 listopada 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-11-22

Komisja Edukacji - 26 listopada 2019 r.