Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Informacje o pracach Komisji Rady Miasta Nowego Sącza


Terminarz Komisji

2019-11-22

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 26 listopada 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-11-22

Komisja Statutowo-Prawna - 26 listopada 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-11-22

Komisja Sportu i Turystyki - 25 listopada 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-11-14

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 19 listopada 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-11-14

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej - 19 listopada 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-11-14

Komisja Finansów Publicznych - 18 listopada 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-11-13

Komisja Edukacji - 18 listopada 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-11-12

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 15 listopada 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-11-12

Komisja Infrastruktury i Środowiska - 15 listopada 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-11-12

Komisja Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi - 15 listopada 2019 r.