Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Informacje o pracach Komisji Rady Miasta Nowego Sącza


Terminarz Komisji

2019-10-14

Komisja Edukacji - 18 października 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-10-10

Komisja Finansów Publicznych - 14 października 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-10-10

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 14 października 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-10-08

Komisja Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi - 11 października 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-10-07

Komisja Infrastruktury i Środowiska - 10 października 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-10-07

Komisja Sportu i Turystyki - 10 października 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-10-07

Komisja Edukacji - 10 października 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-10-04

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 8 października 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-10-04

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej - 8 października 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-10-02

Komisja Statutowo-Prawna - 7 października 2019 r.