Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Wykaz instytucji, stowarzyszeń i innych jednostek
upowszechniania kultury w Nowym Sączu

Instytucje wojewódzkie

Muzeum Okręgowe
ul. Lwowska 3
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 77 08
fax. 18 443 78 65
www.muzeum.sacz.pl

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 26 10
fax. 18 448 26 11
www.mcksokol.pl

 

Instytucje miejskie

Nowosądecka Mała Galeria
ul. Jagiellońska 35
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 55 63
www.malagaleria.pl

Pałac Młodzieży
Rynek 14
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 07 32
www.palacmlodziezy.pl

Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego
ul. Franciszkańska 11
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 87 52
www.sbp.nowysacz.pl

Miejski Ośrodek Kultury
Al. Wolności 23
tel. 18 443 89 59
http://mok.nowysacz.pl/

 

Stowarzyszenia upowszechniania kultury

Stowarzyszenie Animatorów Kultury
Al. Wolności 23
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 89 59
 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
ul. Jagiellońska 48
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 72 21
 
Sądeckie Towarzystwo Muzyczne
ul. Narutowicza 6
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 40 70
 
Towarzystwo Przyjaciół  Regionalnego Zespołu „Lachy”
ul. Jagiellońska 31
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 32 84

Stowarzyszenie Związek Sądeczan
ul. Plac Kazimierza 3/5
33-300 Nowy Sącz

Związek Polskich Artystów Plastyków
ul. Jagiellońska 35
33-300 Nowy Sącz
 
Polskie Towarzystwo Historyczne
ul. Wyszyńskiego 3
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 81 52

Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca „Dolina Dunajca“
ul. Węgierska 188
33-300 Nowy Sącz

Klub Inteligencji Katolickiej

Plac Kazimierza 3
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 56 58

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana“
ul. Wyszyńskiego 3
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 81 52

Stowarzyszenie Chóru „Scherzo”
ul. Długosza 5
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 64 31

Stowarzyszenie Chór im. Jana Pawła II
ul. Kapuścińskiego 32
33-300 Nowy Sącz
 
Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego „Sądeczoki“
Rynek 14
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 07 32

Towarzystwo Polsko-Austriackie
ul. Jagiellońska 61
33-300 Nowy Sącz

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół“
ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz
 
Stowarzyszenie Pastelistów Polskich
ul. Długosza 3

33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 26 17

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Rynek 9
33-300 Nowy Sącz
 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
ul. Franciszkańska 11
33-300 Nowy Sącz

Związek Miłośników Muzyki

ul. Biegonicka 8
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 95 22
 
Stowarzyszenie Chóru Bazyliki św. Małgorzaty
Pl. Kolegiacki 1
33-300 Nowy Sącz

Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Chór Męski „Echo II” przy parafii św. Kazimierza
ul. Sygańskiego 3
33-300 Nowy Sącz

Fundacja im. Dra Jerzego Masiora
ul. Tarnowska 25
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 441 44 88
fax. 18 443 91 41

Fundacja NOMINA ROSA Ogród Kultury Dawnej
ul. Jagiellońska 4

33-300 Nowy Sącz
tel. 603 062 24

Stowarzyszenie Taneczne AXIS
ul. Długosza 3

33-300 Nowy Sącz

Nowosądeckie Stowarzyszenie Młodzieży „Freemind”
ul. Długosza 71/5
33-300 Nowy Sącz

Klub Przyjaciół Ziemi Sądeckiej
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

"MARYAN" - Pragnienia Artysty
ul. Falkowska 88
33-300 Nowy Sącz

 

Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A Posteriori"

ul. Długoszewskiego 86b/3

33-300 Nowy Sącz

 

Inne jednostki

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
ul. Nawojowska 219
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 93 33
 
Galeria Sztuki i Rzemiosła
ul. Długosza 10
33-300 Nowy Sącz