Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Interpelacje i zapytania radnych - rok 2020

 

 

 

 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.29

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s utworzenia stanowiska Pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Treść interpelacji: 2020_10_int.pdf | Odpowiedź: 2020_10_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.29

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Treść interpelacji: 2020_9_int.pdf | Odpowiedź: 2020_9_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.29

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s wyznaczenia i wyposażenia miejsca rekreacji dla osób niepełnosprawnych.

Treść interpelacji: 2020_8_int.pdf | Odpowiedź: 2020_8_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.29

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacje w/s:

- wykonania uchwały w sprawie wypracowania koncepcji funkcjonowania, rozwoju i finansowania Spółki Miejski Klub Sportowy "Sandecja" S.A. przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza;

- wykonania uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Nowego Sącza w zakresie wypracowania programu naprawczego dla Nova Sp. z o.o.

Treść interpelacji: 2020_6_int.pdf
Treść interpelacji: 2020_7_int.pdf

Odpowiedź:  2020_6_7_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.29

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s możliwości utworzenia nowosądeckiego portalu podatnika.

Treść interpelacji: 2020_5_int.pdf | Odpowiedź: 2020_5_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.21

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s przebudowy Ronda Solidarności.

Treść interpelacji: 2020_4_int.pdf | Odpowiedź: 2020_4_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.21

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s wysypania kruszywa drogowego na ul. Juranda.

Treść interpelacji: 2020_3_int.pdf | Odpowiedź: 2020_3_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.14

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Węgierskiej, Elektrodowej i Biegonickiej.

Treść interpelacji: 2020_2_int.pdf | Odpowiedź: 2020_2_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.10

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s akcji "Plastikowa Butelka Zwrotna".

Treść interpelacji: 2020_1_int.pdf | Odpowiedź: 2020_1_odp.pdf