Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Interpelacje i zapytania radnych - rok 2020

 

 

 

 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.04.07

Przewodnicząca Rady Miasta: Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s zakupu przez Urząd Miasta Nowego Sącza maseczek ochronnych oraz sposobu ich dystrybucji wśród mieszkańców miasta.

Treść interpelacji: 2020_37_int.pdf | Odpowiedź: 2020_37_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.04.06

Przewodnicząca Rady Miasta: Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s zleceń wypłaty świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Treść interpelacji: 2020_36_int.pdf | Odpowiedź: 2020_36_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.04.01

Przewodnicząca Rady Miasta: Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s zleceń dla podmiotów zewnętrznych, świadczących usługi promocyjne i reklamowe dla Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych.

Treść interpelacji: 2020_35_int.pdf | Odpowiedź: 2020_35_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.03.31

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s przygotowania Sądeckiej Tarczy Antykryzysowej.

Treść interpelacji: 2020_34_int.pdf | Odpowiedź: 2020_34_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.03.25

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s dezynfekcji miejsc ogólnodostępnych.

Treść interpelacji: 2020_33_int.pdf | Odpowiedź: 2020_33_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.03.24

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s usunięcia kurzu na ulicach i chodnikach.

Treść interpelacji: 2020_32_int.pdf | Odpowiedź: 2020_32_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.03.20

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s braku środków ochronnych w Domu Pomocy Społecznej.

Treść interpelacji: 2020_31_int.pdf | Odpowiedź: 2020_31_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.03.19

Przewodnicząca Rady Miasta: Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s planu zbycia udziałów miasta Nowego Sącza w spółce MKS Sandecja.

Treść interpelacji: 2020_30_int.pdf | Odpowiedź: 2020_30_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.03.10

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s zapewnienia środków higieny osobistej na terenie szkół w Nowym Sączu.

Treść interpelacji: 2020_29_int.pdf | Odpowiedź: 2020_29_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.03.10

Radna: Ilona Orzeł

Interpelacja w/s udostępnienia kontenerów zastępczych na potrzeby działalności Klubu Sportowego Jedność Nowy Sącz.

Treść interpelacji: 2020_28_int.pdf | Odpowiedź: 2020_28_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.03.10

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s bezpłatnych zajęć z nauki pływania dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Nowym Sączu.

Treść interpelacji: 2020_27_int.pdf | Odpowiedź: 2020_27_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.03.03

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s dokończenia nawierzchni asfaltowej i wysypania kruszywa na ul. Stadnickich.

Treść interpelacji: 2020_26_int.pdf | Odpowiedź: 2020_26_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.03.03

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s naprawy lub wymiany wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ul. Dąbrówki z ul. Bohaterów Orła Białego oraz kontroli stanu wszystkich wiat przystankowych.

Treść interpelacji: 2020_25_int.pdf | Odpowiedź: 2020_25_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.27

Radny: Grzegorz Ledziński

Interpelacja w/s wykonania oświetlenia i dodatkowego oznakowania przejść dla pieszych na ul. Lwowskiej.

Treść interpelacji: 2020_24_int.pdf | Odpowiedź: 2020_24_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.27

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s montażu luster drogowych przy ul. Słowackiej.

Treść interpelacji: 2020_23_int.pdf | Odpowiedź: 2020_23_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.26

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s Hip-Hop Festiwalu.

Treść interpelacji: 2020_22_int.pdf | Odpowiedź: 2020_22_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.26

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s poprawy stanu poboczy na Osiedlu Poręba Mała.

Treść interpelacji: 2020_21_int.pdf | Odpowiedź: 2020_21_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.26

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s interpelacja Karty Nowosądeczanina.

Treść interpelacji: 2020_20_int.pdf | Odpowiedź: 2020_20_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.26

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Zalewskiego.

Treść interpelacji: 2020_19_int.pdf | Odpowiedź: 2020_19_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.26

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s montażu oświetlenia przy ul. Sędziwoja.

Treść interpelacji: 2020_18_int.pdf | Odpowiedź: 2020_18_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.26

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Rudolfa Weigla.

Treść interpelacji: 2020_17_int.pdf | Odpowiedź: 2020_17_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.26

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s zabezpieczenia osuwisk przy ul. Zalesie i Bohaterów Orła Białego oraz remontu nawierzchni ul. Zalesie.

Treść interpelacji: 2020_16_int.pdf | Odpowiedź: 2020_16_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.17

Przewodnicząca Rady Miasta: Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s zagospodarowania zielenią ronda im. św Jana Pawła II.

Treść interpelacji: 2020_15_int.pdf | Odpowiedź: 2020_15_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.17

Przewodnicząca Rady Miasta: Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s zleceń dla podmiotów zewnętrznych, świadczących usługi promocyjne dla Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Treść interpelacji: 2020_14_int.pdf | Odpowiedź: 2020_14_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.17

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s możliwości zlecenia kontroli w wytwórni mas bitumicznych przy ul. Jagodowej.

Treść interpelacji: 2020_13_int.pdf | Odpowiedź: 2020_13_odp.pdf 

  


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.12

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s zamontowania separatorów ruchu drogowego przed skrzyżowaniem ul. Jagiellońskiej i ul. Mickiewicza.

Treść interpelacji: 2020_12_int.pdf | Odpowiedź: 2020_12_odp.pdf 

Treść interpelacji - uzupełnienie: 2020_12_uzu_int.pdf 

Odpowiedź - uzupełnienie: 2020_12_uzu_odp.pdf 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.06

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s możliwości udziału miasta Nowego Sącza w projekcie nauki pływania dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych.

Treść interpelacji: 2020_11_int.pdf | Odpowiedź: 2020_11_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.29

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s utworzenia stanowiska Pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Treść interpelacji: 2020_10_int.pdf | Odpowiedź: 2020_10_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.29

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Treść interpelacji: 2020_9_int.pdf | Odpowiedź: 2020_9_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.29

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s wyznaczenia i wyposażenia miejsca rekreacji dla osób niepełnosprawnych.

Treść interpelacji: 2020_8_int.pdf | Odpowiedź: 2020_8_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.29

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacje w/s:

- wykonania uchwały w sprawie wypracowania koncepcji funkcjonowania, rozwoju i finansowania Spółki Miejski Klub Sportowy "Sandecja" S.A. przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza;

- wykonania uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Nowego Sącza w zakresie wypracowania programu naprawczego dla Nova Sp. z o.o.

Treść interpelacji: 2020_6_int.pdf
Treść interpelacji: 2020_7_int.pdf

Odpowiedź:  2020_6_7_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.29

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s możliwości utworzenia nowosądeckiego portalu podatnika.

Treść interpelacji: 2020_5_int.pdf | Odpowiedź: 2020_5_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.21

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s przebudowy Ronda Solidarności.

Treść interpelacji: 2020_4_int.pdf | Odpowiedź: 2020_4_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.21

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s wysypania kruszywa drogowego na ul. Juranda.

Treść interpelacji: 2020_3_int.pdf | Odpowiedź: 2020_3_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.14

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Węgierskiej, Elektrodowej i Biegonickiej.

Treść interpelacji: 2020_2_int.pdf | Odpowiedź: 2020_2_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.10

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s akcji "Plastikowa Butelka Zwrotna".

Treść interpelacji: 2020_1_int.pdf | Odpowiedź: 2020_1_odp.pdf