BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Interpelacje i zapytania radnych - rok 2021

 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.10

Radna Ilona Orzeł

Interpelacja w/s zamontowania wiat przystankowych w ciągu ul. Lwowskiej i ul. Piątkowskiej.

Treść interpelacji: 2021_18_int.pdf | Odpowiedź: 2021_18_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.10

Radna Ilona Orzeł

Interpelacja w/s budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Lwowskiej - etap II.

Treść interpelacji: 2021_17_int.pdf | Odpowiedź: 2021_17_odp.pdf 


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.05

Radny Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s oszacowania średnich kosztów ponoszonych przez Urząd Miasta w związku z organizacją sesji Rady Miasta.

Treść interpelacji: 2021_16_int.pdf | Odpowiedź: 2021_16_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.02

Radny Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s poprawy dostępności miejsc parkingowych na os. Kochanowskiego.

Treść interpelacji: 2021_15_int.pdf | Odpowiedź: 2021_15_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.29

Radny Dawid Dumana

Interpelacja w/s budowy obiektu sportowego na terenie MOSIR na os. Zawada oraz orlika przy liceum sportowym.

Treść interpelacji: 2021_14_int.pdf | Odpowiedź: 2021_14_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.27

Radny Dawid Dumana

Interpelacja w/s zamontowania lustra drogowego i tabliczek informacyjnych z nazwami ulic na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i ul. Darowskiej.

Treść interpelacji: 2021_13_int.pdf | Odpowiedź: 2021_13_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.27

Radny Dawid Dumana

Interpelacja w/s doposażenia os. Wojska Polskiego w kosz na śmieci przy Szkole Podstawowej nr 21.

Treść interpelacji: 2021_12_int.pdf | Odpowiedź: 2021_12_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.25

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s braku usunięcia martwego lisa na ul. Długoszowskiego po interwencji oraz informacji nt. usługi utylizacji padniętych zwierząt w Nowym Sączu.

Treść interpelacji: 2021_11_int.pdf | Odpowiedź: 2021_11_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.25

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s częściowego zwolnienia przedsiębiorców prowadzących w 2020 r. punktów sprzedaży napojów alkoholowych z opłaty rocznej.

Treść interpelacji: 2021_10_int.pdf | Odpowiedź: 2021_10_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.25

Radna Ilona Orzeł

Interpelacja w/s oczyszczenia kanału deszczowego na ul. Lwowskiej.

Treść interpelacji: 2021_9_int.pdf | Odpowiedź: 2021_9_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.25

Radna Ilona Orzeł

Interpelacja w/s wymiany nawierzchni asfaltowej na ul. Tęczowej.

Treść interpelacji: 2021_8_int.pdf | Odpowiedź: 2021_8_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.25

Radna Ilona Orzeł

Interpelacja w/s remontu ulicy Promiennej.

Treść interpelacji: 2021_7_int.pdf | Odpowiedź: 2021_7_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.20

Radny Jakub Prokopowicz

Interpelacja w/s montażu lustra drogowego w ciągu ul. Klasztornej.

Treść interpelacji: 2021_6_int.pdf | Odpowiedź: 2021_6_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.18

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s bezpiecznego przejścia dla pieszych przy SP nr 17.

Treść interpelacji: 2021_5_int.pdf | Odpowiedź: 2021_5_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.18

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s zimowego utrzymania dróg na os. Poręba Mała.

Treść interpelacji: 2021_4_int.pdf | Odpowiedź: 2021_4_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.11

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s remontu nawierzchni ulic Westerplatte i Armii Krajowej.

Treść interpelacji: 2021_3_int.pdf | Odpowiedź: 2021_3_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.11

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s budowy ekranów dźwiękochłonnych na ul. Nowochruślickiej.

Treść interpelacji: 2021_2_int.pdf | Odpowiedź: 2021_2_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.11

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s remontu wysepki autobusowej w sąsiedztwie parkingu przy cmentarzu Gołąbkowice.

Treść interpelacji: 2021_1_int.pdf | Odpowiedź: 2021_1_odp.pdf