Poniedziałek, 18 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julian, Łukasz, Hanna, Ziemowit


Interpelacje i zapytania radnych - rok 2021

 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.09.29

Wiceprzewodniczący RM Michał Kądziołka

Interpelacja w/s montażu progów zwalniających na ul. Dąbrówki.

Treść interpelacji: 2021_107_int.pdf | Odpowiedź: 2021_107_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.09.29

Wiceprzewodniczący RM Michał Kądziołka

Interpelacja w/s dokumentacji przyszłościowej ul.: Zyndrama, Prusa, Dunajcowej, Mała Poręba.

Treść interpelacji: 2021_106_int.pdf | Odpowiedź: 2021_106_odp.pdf


 Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.09.22

Wiceprzewodniczący RM Artur Czernecki

Interpelacja w/s odprowadzenia wód opadowych wzdłuż ul. Falkowskiej 

Treść interpelacji: 2021_105_int.pdf | Odpowiedź: 2021_105_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.09.06

Wiceprzewodniczący RM Artur Czernecki

Interpelacja w/s dostępu do toalety publicznej.

Treść interpelacji: 2021_104_int.pdf |Odpowiedź: 2021_104_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.09.06

Wiceprzewodniczący RM Artur Czernecki

Interpelacja w/s oznakowania poziomego i pionowego na ul. Kusocińskiego.

Treść interpelacji: 2021_103_int.pdf |Odpowiedź: 2021_103_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.09.03

Przewodnicząca RM Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s przeprowadzenia prac porządkowych wokół głazu ku czci ofiar hitlerowskiego terroru, znajdującego się naprzeciw więzienia, przy linii kolejowej Nowy Sącz - Chabówka.

Treść interpelacji: 2021_102_int.pdf |Odpowiedź: 2021_102_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.08.31

Przewodnicząca RM Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s możliwości dosadzenia większej ilości drzew u zbiegu ulic Zdrojowej i Dojazdowej

Treść interpelacji: 2021_101_int.pdf | Odpowiedź: 2021_101_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.08.27

Radny Artur Czernecki

Interpelacja w/s progów zwalniających na ul. Falkowskiej

Treść interpelacji: 2021_100_int.pdf  |Odpowiedź: 2021_100_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.08.27

Radny Artur Czernecki

Interpelacja w/s wykonania oświetlenia ul. Ziołowej oraz Kolorowej

Treść interpelacji: 2021_99_int.pdf |Odpowiedź: 2021_99_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.08.27

Radny Artur Czernecki

Interpelacja w/s informowania radnych o wydarzeniach i uroczystościach kulturalnych, społecznych, historycznych i patriotycznych oraz możliwości udziału w nich

Treść interpelacji: 2021_98_int.pdf |Odpowiedź: 2021_98_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.08.27

Radny Artur Czernecki

Interpelacja w/s renowacji fragmentu murów cmentarnych przy ul. Rejtana wraz z uzupełnieniem brakującej części chodnika

Treść interpelacji: 2021_97_int.pdf |Odpowiedź: 2021_97_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.08.12

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s udostępnienia infrastruktury przyszkolnej

Treść interpelacji: 2021_96_int.pdf |Odpowiedź: 2021_96_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.08.09

Przewodnicząca RM Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s regulacji płac dla pracowników DPS przy ul. Nawojowskiej

Treść interpelacji: 2021_95_int.pdf |Odpowiedź: 2021_95_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta miasta: 2021.08.09

Radny Jakub Prokopowicz

Interpelacja w/s nasadzeń uniemożliwiających parkowanie aut na ul. Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Ogrodową

Treść interpelacji: 2021_94_int.pdf |Odpowiedź: 2021_94_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.08.09

Radny Jakub Prokopowicz

Interpelacja w/s instalacji słupka uniemożliwiającego parkowanie na ul. Grodzkiej

Treść interpelacji: 2021_93_int.pdf |Odpowiedź: 2021_93_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.08.04

Radny Grzegorz Ledziński

Interpelacja w/s montażu znaków drogowych typu B-35 i B-18 na parkingu przy cmentarzu w ciągu ul. Lwowskiej.

Treść interpelacji: 2021_92_int.pdf | Odpowiedź: 2021_92_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.08.04

Radny Jakub Prokopowicz

Interpelacja w/s budowy systemu odprowadzania wód opadowych przy ul. Zawiszy Czarnego na os. Kaduk.

Treść interpelacji: 2021_91_int.pdf | Odpowiedź: 2021_91_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.07.30

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s naprawy poboczy przy ul. Bohaterów Orła Białego (od granicy z ul. Zyndrama do granicy z ul. Mała Poręba).

Treść interpelacji: 2021_90_int.pdf | Odpowiedź: 2021_90_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.07.30

Wiceprzewodniczący Michał Kądziołka

Interpelacja w/s naprawy oświetlenia ulicznego przy ul. Zalesie.

Treść interpelacji: 2021_89_int.pdf | Odpowiedź: 2021_89_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.07.28

Przewodnicząca RM Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s parkingu przy ul. Grybowskiej obok Rynku Maślanego.

Treść interpelacji: 2021_88_int.pdf | Odpowiedź: 2021_88_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.07.28

Przewodnicząca RM Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s mostu na rzece Kamienica.

Treść interpelacji: 2021_87_int.pdf | Odpowiedź: 2021_87_odp.pdf

Treść ponowionej interpelacji (data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.08.12): 2021_87_int.cz.2.pdf | Odpowiedź na ponowioną interpelację: 2021_87_odp_cz.2.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.07.28

Przewodnicząca RM Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s  kondycji finansowej miejskich spółek komunalnych.

Treść interpelacji: 2021_86_int.pdf | Odpowiedź: 2021_86_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.07.27

Radny Grzegorz Ledziński

Interpelacja w/s przejęcia dróg prywatnych od mieszkańców.

Treść interpelacji: 2021_85_int.pdf | Odpowiedź: 2021_85_odp.pdf

Dołączone do interpelacji oświadczenia mieszkańców, z uwagi na ochronę danych osobowych, znajdują się w aktach sprawy WKS.RKS.0003.1.85.2021. 


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.07.22

Radna Ilona Orzeł

Interpelacja w/s wyznaczenia przystanku autobusowego na Osiedlu Piątkowa.

Treść interpelacji: 2021_84_int.pdf | Odpowiedź: 2021_84_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.07.22

Radna Ilona Orzeł

Interpelacja w/s oczyszczenia kanału odprowadzającego wodę z części osiedla Piątkowa ("Murowaniec").

Treść interpelacji: 2021_83_int.pdf | Odpowiedź: 2021_83_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.07.22

Radna Ilona Orzeł

Interpelacja w/s drogi dojazdowej do posesji przy ul. Gwiaździstej uszkodzonej przez gradobicie.

Treść interpelacji: 2021_82_int.pdf | Odpowiedź: 2021_82_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.07.13

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s oświetlenia ulic: Mizgałów, Gorczańska, Sołecka, Jaworzyńska.

Treść interpelacji: 2021_81_int.pdf | Odpowiedź: 2021_81_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.07.07

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s budowy chodnika przy ul. Mała Poręba.

Treść interpelacji: 2021_80_int.pdf | Odpowiedź: 2021_80_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.06.25

Przewodnicząca RM Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s opracowania programu pomocowego dla osób poszkodowanych w związku z wyładowaniami atmosferycznymi, które miały miejsce w dn. 24.06.2021 r. w Nowym Sączu.

Treść interpelacji: 2021_79_int.pdf | Odpowiedź: 2021_79_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.06.24

Radny Dawid Dumana

Interpelacja w/s budowy miejsc postojowych na ul. Korzeniowskiego.

Treść interpelacji: 2021_78_int.pdf | Odpowiedź: 2021_78_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.06.24

Radny Dawid Dumana

Interpelacja w/s zamontowania siatki na drugim boisku do siatkówki plażowej na pumptracku.

Treść interpelacji: 2021_77_int.pdf | Odpowiedź: 2021_77_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.06.24

Radny Dawid Dumana

Interpelacja w/s sprawdzenia ilości i dostępności defibrylatorów znajdujących się na wyposażeniu Urzędu Miasta oraz ich zakupu.

Treść interpelacji: 2021_76_int.pdf | Odpowiedź: 2021_76_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.06.24

Przewodnicząca RM Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s budowy parkingu przy ul. Korzeniowskiego.

Treść interpelacji: 2021_75_int.pdf | Odpowiedź: 2021_75_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.06.21

Radny Grzegorz Ledziński

Interpelacja w/s montażu bariery energochłonnej przy ul. Bernerów.

Treść interpelacji: 2021_74_int.pdf | Odpowiedź: 2021_74_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.06.07

Radny Krzysztof Dyrek

Interpelacja w/s montażu progów zwalniających i oświetlenia solarnego w ciągu ul. Podmłynie.

Treść interpelacji: 2021_73_int.pdf | Odpowiedź: 2021_73_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.06.07

Radny Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s zabezpieczenia terenu zielonego przy ul. Długosza.

Treść interpelacji: 2021_72_int.pdf | Odpowiedź: 2021_72_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.05.25

Wiceprzewodniczący Michał Kądziołka

Interpelacja w/s chodnika przy ul. Dobrzańskiego.

Treść interpelacji: 2021_71_int.pdf | Odpowiedź: 2021_71_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.05.25

Wiceprzewodniczący Michał Kądziołka

Interpelacja w/s pomocy mieszkańcom bloków przy ul. Kusocińskiego.

Treść interpelacji: 2021_70_int.pdf | Odpowiedź: 2021_70_odp.pdf

Treść ponowionej interpelacji (data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.06.17): 2021_70_int.cz.2.pdf | Odpowiedź na ponowioną interpelację: 2021_70_odp_cz.2.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.05.20

Przewodnicząca RM Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s hałasu na skrzyżowaniach w ciągu ul. Ogrodowej, ul. W. Łokietka i ul. J. Wolskiej.

Treść interpelacji: 2021_69_int.pdf | Odpowiedź: 2021_69_odp.pdf

Treść dołączonego do interpelacji kserokopii wniosku z podpisami mieszkańców, z uwagi na ochronę danych osobowych, znajduje się w aktach sprawy WKS.RKS.0003.1.69.2021.


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.05.20

Radny Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s montażu podpórek dla rowerzystów oczekujących na przejazd przez skrzyżowanie.

Treść interpelacji: 2021_68_int.pdf | Odpowiedź: 2021_68_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.05.20

Radny Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s wyczyszczenia rowów odwadniających i przepustów w ciągu ul. Zdrojowej.

Treść interpelacji: 2021_67_int.pdf | Odpowiedź: 2021_67_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.05.20

Radna Ilona Orzeł

Interpelacja w/s wyznaczenia dodatkowych miejsc parkingowych przy cmentarzu "Gołąbkowice".

Treść interpelacji: 2021_66_int.pdf | Odpowiedź: 2021_66_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.05.20

Radna Ilona Orzeł

Interpelacja w/s wymiany korytek odwadniających w ciągu ul. Promiennej.

Treść interpelacji: 2021_65_int.pdf | Odpowiedź: 2021_65_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.05.20

Radna Ilona Orzeł

Interpelacja w/s modernizacji nawierzchni asfaltowej w ciągu ul. Westerplatte na odcinku od ul. Lwowskiej w kierunku Łubinki.

Treść interpelacji: 2021_64_int.pdf | Odpowiedź: 2021_64_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.05.20

Radna Ilona Orzeł

Interpelacja w/s przejęcia drogi przy ul. Lwowskiej od nr 324-352 na os. Piątkowa.

Treść interpelacji: 2021_63_int.pdf | Odpowiedź: 2021_63_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.05.17

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s dokończenia budowy chodnika przy ul. Mała Poręba.

Treść interpelacji: 2021_62_int.pdf | Odpowiedź: 2021_62_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.05.12

Wiceprzewodniczący RM Michał Kądziołka

Interpelacja w/s budowy tężni solankowej w Nowym Sączu.

Treść interpelacji: 2021_61_int.pdf | Odpowiedź: 2021_61_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.05.12

Wiceprzewodniczący RM Michał Kądziołka

Interpelacja w/s przeprowadzenia pielęgnacyjnych cięć konarów drzewostanu dęba na skrzyżowaniu ulic Dąbrówki i Przesmyk.

Treść interpelacji: 2021_60_int.pdf | Odpowiedź: 2021_60_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.05.12

Wiceprzewodniczący RM Michał Kądziołka

Interpelacja w/s inwentaryzacji i naprawy oświetlenia drogowego przy ul. Dąbrówki.

Treść interpelacji: 2021_59_int.pdf | Odpowiedź: 2021_59_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.05.12

Wiceprzewodniczący RM Michał Kądziołka

Interpelacja w/s remontu ulicy Olszewskiego.

Treść interpelacji: 2021_58_int.pdf | Odpowiedź: 2021_58_odp.pdf

Treść ponowionej interpelacji (data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.05.25): 2021_58_int.cz.2.pdf | Odpowiedź na ponowioną interpelację: 2021_58_odp_cz.2.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.05.04

Radny Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s remontu nawierzchni chodnika na części ul. Sikorskiego.

Treść interpelacji: 2021_57_int.pdf | Odpowiedź: 2021_57_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.05.04

Radny Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s wykonania poziomego i pionowego oznakowania zjazdu z ul. Witosa do posesji nr: 9, 11, 11A, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

Treść interpelacji: 2021_56_int.pdf | Odpowiedź: 2021_56_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.04.28

Wiceprzewodniczący RM Michał Kądziołka

Interpelacja w/s realizacji zwycięskich projektów inwestycyjnych w ramach BO na os. Kaduk i Dąbrówka.

Treść interpelacji: 2021_55_int.pdf | Odpowiedź: 2021_55_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.04.28

Wiceprzewodniczący RM Michał Kądziołka

Interpelacja w/s przeprowadzenia kompleksowej modernizacji obiektów sportowych przy ul. Grunwaldzkiej.

Treść interpelacji: 2021_54_int.pdf | Odpowiedź: 2021_54_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.04.22

Wiceprzewodniczący RM Artur Czernecki

Interpelacja w/s remontu nawierzchni ul. Obłazy.

Treść interpelacji: 2021_53_int.pdf | Odpowiedź: 2021_53_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.04.22

Wiceprzewodniczący RM Michał Kądziołka

Interpelacja w/s stabilizacji osuwiska oraz remontu ul. Zalesie.

Treść interpelacji: 2021_52_int.pdf | Odpowiedź: 2021_52_odp.pdf

Treść ponowionej interpelacji (data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.06.24): 2021_52_int.cz.2.pdf | Odpowiedź na ponowioną interpelację: 2021_52_odp_cz.2.pdf

Treść dołączonego do interpelacji kserokopii wniosku z podpisami mieszkańców, z uwagi na ochronę danych osobowych, znajduje się w aktach sprawy WKS.RKS.0003.1.52.2021.


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.04.20

Przewodnicząca RM Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s likwidacji oddziałów wielozawodowych w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków.

Treść interpelacji: 2021_51_int.pdf | Odpowiedź: 2021_51_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.04.20

Wiceprzewodniczący RM Michał Kądziołka

Interpelacja w/s rozbudowy oświetlenia, wyczyszczenia korytek i remontu ul. Skalnej.

Treść interpelacji: 2021_50_int.pdf | Odpowiedź: 2021_50_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.04.20

Wiceprzewodniczący RM Artur Czernecki

Interpelacja w/s przejęcia działek nr 93 i 95/16 w obr.177 oraz wykonania remontu drogi na os. Falkowa.

Treść interpelacji: 2021_49_int.pdf | Odpowiedź: 2021_49_odp.pdf

Treść dołączonego do interpelacji kserokopii wniosku mieszkańców, z uwagi na ochronę danych osobowych, znajduje się w aktach sprawy WKS.RKS.0003.1.49.2021.


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.04.20

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s przywrócenia kursu linii autobusowej nr 3 o godz. 23:25.

Treść interpelacji: 2021_48_int.pdf | Odpowiedź: 2021_48_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.04.20

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s dokończenia budowy chodnika przy ul. Juranda.

Treść interpelacji: 2021_47_int.pdf | Odpowiedź: 2021_47_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.04.20

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s informacji nt. przeniesienia siedziby Sądeckiego Urzędu Pracy.

Treść interpelacji: 2021_46_int.pdf | Odpowiedź: 2021_46_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.04.12

Wiceprzewodniczący RM Michał Kądziołka

Interpelacja w/s planów dot. zaznaczonego na mapie obszaru miasta.

Treść interpelacji: 2021_45_int.pdf | Odpowiedź: 2021_45_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.04.07

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s regulaminu korzystania z infrastruktury przyszkolnej.

Treść interpelacji: 2021_44_int.pdf | Odpowiedź: 2021_44_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.04.07

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s budowy chodnika i poboczy przy ulicy Jaworzyńskiej.

Treść interpelacji: 2021_43_int.pdf | Odpowiedź: 2021_43_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.04.07

Wiceprzewodniczący RM Michał Kądziołka

Interpelacja w/s remontu mostu z barierkami w ciągu ulicy Węgierskiej.

Treść interpelacji: 2021_42_int.pdf | Odpowiedź: 2021_42_odp.pdf 


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.30

Przewodnicząca RM Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s informacji o planowanej likwidacji kuchni w internatach przy I LO, ZSE-M oraz ZS nr 1.

Treść interpelacji: 2021_41_int.pdf | Odpowiedź: 2021_41_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.30

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s kompleksowej renowacji zabytkowych murów obronnych na ul. Zakościelnej.

Treść interpelacji: 2021_40_int.pdf | Odpowiedź: 2021_40_odp.pdf

Treść ponowionej interpelacji (data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.04.16): 2021_40_int.cz.2.pdf  | Odpowiedź na ponowioną interpelację: 2021_40_odp_cz.2.pdf

Treść kolejnej interpelacji (data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.05.12): 2021_40_int.cz.3.pdf | Odpowiedź na ponowioną interpelację: 2021_40_odp_cz.3.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.30

Radny Grzegorz Ledziński

Interpelacja w/s wymiany okien "świetlików" w Centrum Kształcenia Zawodowego.

Treść interpelacji: 2021_39_int.pdf | Odpowiedź: 2021_39_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.30

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s pozyskania funduszy z rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na zwiększenie bezpieczeństwa przy przejściu dla pieszych obok Szkoły Podstawowej nr 17.

Treść interpelacji: 2021_38_int.pdf | Odpowiedź: 2021_38_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.30

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s naprawy poboczy na os. Poręba Mała.

Treść interpelacji: 2021_37_int.pdf | Odpowiedź: 2021_37_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.30

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s wzmocnienia niewyasfaltowanej nawierzchni drogi ul. Juranda poprzez wysypanie klińca lub żwiru.

Treść interpelacji: 2021_36_int.pdf | Odpowiedź: 2021_36_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.30

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s budowy chodnika na ul. Majdan.

Treść interpelacji: 2021_35_int.pdf | Odpowiedź: 2021_35_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.30

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s informacji nt. przeniesienia MOPS do nowej siedziby, w tym m.in. wysokości czynszu najmu, okresu obowiązywania umowy i kosztów przenosin.

Treść interpelacji: 2021_34_int.pdf | Odpowiedź: 2021_34_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.30

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s budowy nawierzchni asfaltowej na drodze prowadzącej do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Treść interpelacji: 2021_33_int.pdf | Odpowiedź: 2021_33_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.30

Radna Krystyna Witkowska

Interpelacja w/s wykonania chodnika na ul. Brzeziny.

Treść interpelacji: 2021_32_int.pdf | Odpowiedź: 2021_32_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.30

Radna Krystyna Witkowska

Interpelacja w/s montażu progów zwalniających na ul. Krętej oraz ul. Bielowickiej.

Treść interpelacji: 2021_31_int.pdf | Odpowiedź: 2021_31_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.16

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s budowy chodnika na ul. Podbielowskiej.

Treść interpelacji: 2021_30_int.pdf | Odpowiedź: 2021_30_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.16

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s udostępnienia wykazu wszystkich placówek oświatowych posiadających infrastrukturę przyszkolną oraz informacji o sposobach udostępniania tej infrastruktury wraz z zawartymi umowami oraz stawką godzinową za udostępnienie.

Treść interpelacji: 2021_29_int.pdf | Odpowiedź: 2021_29_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.16

Radny Andrzej Pancerz

Interpelacja w/s naprawy poboczy na os. Zawada (ul. Górki Zawadzkie, ul. Osiedlowa, ul. B. Prusa).

Treść interpelacji: 2021_28_int.pdf | Odpowiedź: 2021_28_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.16

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s dostępu do miejskiej toalety zlokalizowanej w centrum miasta.

Treść interpelacji: 2021_27_int.pdf | Odpowiedź: 2021_27_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.11

Wiceprzewodniczący Michał Kądziołka

Interpelacja w/s wykonania oświetlenia ul. Ceramicznej i ul. Powstańców Warszawy.

Treść interpelacji: 2021_26_int.pdf | Odpowiedź: 2021_26_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.11

Radny Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s montażu słupka uniemożliwiającego wjazd pojazdów z ul. Sosnowej na trasę rowerową "Velo Dujanec".

Treść interpelacji: 2021_25_int.pdf | Odpowiedź: 2021_25_odp.pdf

Treść dołączonego do interpelacji kserokopii wniosku mieszkańców znajduje się w aktach sprawy WKS.RKS.0003.1.25.2021.


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.11

Radny Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s remontu mieszkania przy ul. Długosza 36.

Treść interpelacji: 2021_24_int.pdf | Odpowiedź: 2021_24_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.11

Radny Dawid Dumana

Interpelacja w/s polepszenia stanu nawierzchni drogi łączącej ul. Nawojowską i ul. 29 Listopada.

Treść interpelacji: 2021_23_int.pdf | Odpowiedź: 2021_23_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.11

Radny Dawid Dumana

Interpelacja w/s remontu szatni na stadionie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Nowym Sączu.

Treść interpelacji: 2021_22_int.pdf | Odpowiedź: 2021_22_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.11

Radna Ilona Orzeł

Interpelacja w/s zasad korzystania z kontenerów szatniowych w obrębie stadionu na os. Piątkowa.

Treść interpelacji: 2021_21_int.pdf | Odpowiedź: 2021_21_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.04

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s wysypania klińca lub żwiru na odcinku drogi między ul. Stadnickich a ul. Sołecką.

Treść interpelacji: 2021_20_int.pdf | Odpowiedź: 2021_20_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.03.04

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s montażu dodatkowego znaku ostrzegawczego przed wjazdem na ul. Juranda 35.

Treść interpelacji: 2021_19_int.pdf | Odpowiedź: 2021_19_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.02.10

Radna Ilona Orzeł

Interpelacja w/s zamontowania wiat przystankowych w ciągu ul. Lwowskiej i ul. Piątkowskiej.

Treść interpelacji: 2021_18_int.pdf | Odpowiedź: 2021_18_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.02.10

Radna Ilona Orzeł

Interpelacja w/s budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Lwowskiej - etap II.

Treść interpelacji: 2021_17_int.pdf | Odpowiedź: 2021_17_odp.pdf 


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.02.05

Radny Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s oszacowania średnich kosztów ponoszonych przez Urząd Miasta w związku z organizacją sesji Rady Miasta.

Treść interpelacji: 2021_16_int.pdf | Odpowiedź: 2021_16_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.02.02

Radny Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s poprawy dostępności miejsc parkingowych na os. Kochanowskiego.

Treść interpelacji: 2021_15_int.pdf | Odpowiedź: 2021_15_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.01.29

Radny Dawid Dumana

Interpelacja w/s budowy obiektu sportowego na terenie MOSIR na os. Zawada oraz orlika przy liceum sportowym.

Treść interpelacji: 2021_14_int.pdf | Odpowiedź: 2021_14_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.01.27

Radny Dawid Dumana

Interpelacja w/s zamontowania lustra drogowego i tabliczek informacyjnych z nazwami ulic na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i ul. Darowskiej.

Treść interpelacji: 2021_13_int.pdf | Odpowiedź: 2021_13_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.01.27

Radny Dawid Dumana

Interpelacja w/s doposażenia os. Wojska Polskiego w kosz na śmieci przy Szkole Podstawowej nr 21.

Treść interpelacji: 2021_12_int.pdf | Odpowiedź: 2021_12_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.01.25

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s braku usunięcia martwego lisa na ul. Długoszowskiego po interwencji oraz informacji nt. usługi utylizacji padniętych zwierząt w Nowym Sączu.

Treść interpelacji: 2021_11_int.pdf | Odpowiedź: 2021_11_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.01.25

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s częściowego zwolnienia przedsiębiorców prowadzących w 2020 r. punktów sprzedaży napojów alkoholowych z opłaty rocznej.

Treść interpelacji: 2021_10_int.pdf | Odpowiedź: 2021_10_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.01.25

Radna Ilona Orzeł

Interpelacja w/s oczyszczenia kanału deszczowego na ul. Lwowskiej.

Treść interpelacji: 2021_9_int.pdf | Odpowiedź: 2021_9_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.01.25

Radna Ilona Orzeł

Interpelacja w/s wymiany nawierzchni asfaltowej na ul. Tęczowej.

Treść interpelacji: 2021_8_int.pdf | Odpowiedź: 2021_8_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.01.25

Radna Ilona Orzeł

Interpelacja w/s remontu ulicy Promiennej.

Treść interpelacji: 2021_7_int.pdf | Odpowiedź: 2021_7_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.01.20

Radny Jakub Prokopowicz

Interpelacja w/s montażu lustra drogowego w ciągu ul. Klasztornej.

Treść interpelacji: 2021_6_int.pdf | Odpowiedź: 2021_6_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.01.18

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s bezpiecznego przejścia dla pieszych przy SP nr 17.

Treść interpelacji: 2021_5_int.pdf | Odpowiedź: 2021_5_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.01.18

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s zimowego utrzymania dróg na os. Poręba Mała.

Treść interpelacji: 2021_4_int.pdf | Odpowiedź: 2021_4_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.01.11

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s remontu nawierzchni ulic Westerplatte i Armii Krajowej.

Treść interpelacji: 2021_3_int.pdf | Odpowiedź: 2021_3_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.01.11

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s budowy ekranów dźwiękochłonnych na ul. Nowochruślickiej.

Treść interpelacji: 2021_2_int.pdf | Odpowiedź: 2021_2_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.01.11

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s remontu wysepki autobusowej w sąsiedztwie parkingu przy cmentarzu Gołąbkowice.

Treść interpelacji: 2021_1_int.pdf | Odpowiedź: 2021_1_odp.pdf