Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Inwestycje

Prezydent z wizytą na placu budowy w Parku Strzeleckim

Prezydent Ludomir Handzel wizytował budowę amfiteatru w Parku Strzeleckim. Postępom prac wraz z  prezydentem przyglądał się wiceprezydent Artur Bochenek oraz dyrektor Wydziału Inwestycji Marta Poremba. Jak zapewniał wykonawca, dzięki dobrej pogodzie, prace idą zgodnie z planem. Prezydent Ludomir Handzel zapowiedział, że dopilnuje, by inwestycja została oddana w terminie.

Wizytacja budowy w Parku Strzeleckim
W ramach tego zadania powstają:
  • amfiteatr wraz z zapleczem sceny i zapleczem toalet,
  • place zabaw dla dzieci – plac zabaw z mokrą piaskownicą i plac zabaw z sadzawką,
  • fontanna z placem wejściowym, 
  • pętla gimnastyczna wyposażona w elementy do ćwiczeń, 
  • pawilon parkowy (altana),
  • alejki parkowe z oświetleniem, 
  • monitoring zewnętrzny,
  • elementy małej architektury.
 
Amfiteatr wraz z projektowanymi w obrębie parku elementami małej architektury stanowi spójne pod względem architektonicznym rozwiązanie, a cały układ wpisany zostanie w obszar zieleni parkowej. Zastosowane rozwiązania cechują wysokie walory estetyczne i użytkowe oraz nowatorskie w skali subregionalnej rozwiązania. Projekt zakłada kompleksową modernizację przestrzeni wraz z elementami infrastruktury, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych.
 W 2019 roku zostały wykonane następujące prace: 
  • wycinka drzew i krzewów z obowiązkiem uporządkowania terenu, 
  • rozbiórki wybranych budynków, budowli i obiektów budowlanych oraz innych urządzeń budowlanych w okolicy przyszłego amfiteatru.
Wartość robót budowlanych objętych umową z Przedsiębiorstwem ERBET Sp. z o.o. – 39 900 000 zł. okres realizacji do 30 listopada 2020 roku.
 
 
Wizytacja budowy w Parku Strzeleckim Wizytacja budowy w Parku Strzeleckim
 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-12-05 14:46:15