BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Inwestycje

Rekonesans w sprawie budowy mostu tymczasowego na rzece Kamienica

Dziś (16 lipca) z inicjatywy prezydenta Ludomira Handzla odbył się rekonesans w sprawie odbudowy tymczasowej przeprawy mostowej na rzece Kamienica w ciągu ulicy Kamiennej. Spotkanie miało na celu uzgodnienie aspektów technicznych budowy przeprawy mostowej, która miałaby być wykonana przez II pułk inżynieryjny w Inowrocławiu oraz III batalion inżynieryjny w Nisku.

 

 

- Od razu z Panem wójtem podjęliśmy działania, zmierzające do pozyskania środków. W lipcu zostaliśmy poinformowani na spotkaniu w Krakowie, że w tym roku środki powodziowe nie będą w ogóle uruchomione - tak nas poinformował Pan Wojewoda pomimo tego, że jest to pierwsze zadanie, które jest na liście w województwie. W związku z tym przystąpiliśmy do wspólnych działań, żeby zabezpieczyć do stycznia mieszkańców i Kamionki i częściowo Nowego Sącza w przeprawę tymczasową. Dzisiaj na nasze zaproszenie są tutaj obecni wojskowi, Agencja Rezerw Materiałowych i Wody Polskie. Wczoraj został rozpisany przetarg, na projekt i budowę przeprawy tymczasowej, żebyśmy szli w dwóch kierunkach. Ta która się okaże szybsza i tańsza to ta będzie zrealizowana – powiedział Prezydent Ludomir Handzel 

 

 

Na początku spotkania prezydent Ludomir Handzel poprosił dyrektora MZD Adama Konickiego o przedstawienie obecnej sytuacji związanej ze stanem dotychczasowego mostu.

 

 

Dyrektor zaznaczył, że wszelkie ekspertyzy wykonane przez niezależnych ekspertów, jednoznacznie wskazują, że most nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania, jak również jakiegokolwiek remontu. W związku z tym, aby jak najszybszym czasie umożliwić przeprawę mieszkańcom Nowego Sącza, Gminy Kamionka oraz innych sąsiadujących gmin Prezydent Miasta, zwrócił się do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Ministra Klimatu o wybudowanie mostu zastępczego.

 

Zorganizowany rekonesans był kolejnym dużym krok w tej sprawie. Bezpośrednio po wizji w terenie odbyła się narada uczestników spotkania, gdzie ustalono harmonogram dalszych działań, uzgodniono szereg aspektów technicznych oraz określono zadania, które muszą wykonać jednostki w najbliższym czasie. Budowa takiej przeprawy wymaga uzyskania szeregu uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów prawa. Następnym krokiem będzie przygotowanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z decyzją środowiskową oraz pozwolenia wodno-prawnego. Po dokonanych oględzinach miasto czeka na oszacowanie kosztów budowy mostu przez jednostkę wojskową oraz agencję Rezerw Materiałowych. Prezydent, podsumowując spotkanie, podziękował wszystkim służbom za duże zaangażowanie i pomoc w rozwiązanie problemu.

 

 

W rekonesansie brali udział również: Wójt Gminy Kamionka Wielka, przedstawiciele Wojska Polskiego, Agencji Rezerw Materiałowych, Wojewody Małopolskiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Inspektora Nadzoru Budowlanego, Miejskiego Zarządu Dróg, Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

  

[POBIERZ]

 

                             

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-07-16 13:01:23