Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Imprezy stałe - marzec

Sądeckie Targi Uczelni Wyższych corocznie odbywają się na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu (ul. Nadbrzeżna 34), podczas których ponad 40 uczelni z całej Polski prezentuje swoją ofertę edukacyjną. Wśród nich nie brakuje reprezentantów m.in. z: Krakowa, Katowic, Kielc, Łodzi, Krosna, Torunia, Nowego Sącza, przedstawicieli szkół policealnych, towarzystw edukacyjnych oraz stowarzyszeń i fundacji.

 

Termin:

 

Lokalizacja:
Nowy Sącz, Hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 34, Nowy Sącz

Organizator:

Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu
ul. Słowacka 24, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 444 17 23
e-mail: sps@skrzynka.pl, biurosps@onet.pl

Adres do korespondencji:
Rynek 20/1, 33-300 Nowy Sącz

www.sps.edu.pl


Projekt obejmuje cykl wykładów z wiedzy ekonomicznej oraz konkurs i adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych działających w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim. Wydarzenia odbywają się w okresie grudzień - maj. Cele projektu to: popularyzacja wiedzy biznesowej, kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz promocja lokalnych przedsiębiorstw. Projekt ma również na celu propagowanie innowacyjnych metod nauczania przedsiębiorczości oraz inspirowanie uczniów do poszukiwania innych niż podręcznik form edukacji przedsiębiorczości. W tegorocznej edycji projektu patronat honorowy sprawują: Narodowy Bank Polski, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Krajowa Izba Gospodarcza.
Projekt ten w październiku 2014 roku został laureatem ogólnopolskiego konkursu "Innowacyjny Samorząd 2014" w kategorii "Wspieranie przedsiębiorczości", organizowanego przez Związek Powiatów Polskich.

Lokalizacja:
Teren szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego, siedziba lokalnych firm, Wyższa Szkoła Biznesu-NLU w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Organizator:

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 43 54

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 414 16 00

Wyższa Szkoła Biznesu - NLU w Nowym Sączu

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 449 91 00

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
ul. Stanisława Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 45 45

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich ORION w Nowym Sączu
ul. Emilii Plater 13a, 33-300 Nowy Sącz
tel. 663 788 534

Sądecka Izba Gospodarcza
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 449 91 64

HOTEL Cluster
ul. Sienkiewicza 10, 33-300 Nowy Sącz
tel.18 44 88 0 88 lub 501 266 888

www.nowysacz.pl/wlacz-myslenie


Sądeckie Targi posiadają wieloletnią tradycję. Pierwsza edycja miała miejsce jesienią 1997 roku. Od 2006 roku zmieniono termin targów i przeniesiono je na wiosnę, na okres sprzyjający budownictwu.  Corocznie w targach udział bierze od 80 do 100 wystawców z branży budowlanej, instalacyjnej, grzewczej, meblarskiej itp., a odwiedza je około 4,5 tysiąca osób.


Rok 2019 dla sądeckiej imprezy przyniesie kilka zmian. Celem organizatorów jest jej wzbogacenie i wprowadzanie dodatkowych tematów, wokół których obecnie jest największe zainteresowanie.
Połączenie kilku tematów: dom, ekologia, zdrowy styl życia, żywność ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu i czasie firm, które reprezentują powyższe branże.
Impreza skierowana jest do całych rodzin, dlatego w tym roku wprowadzone zostaną dodatkowe atrakcje, zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

 

Termin:
 

Lokalizacja:
Hala Sportowa, ul. Nadbrzeżna 34, Nowy Sącz

Organizator:

Agencja Informacyjno-Reklamowa „Promocja” s.c.
W. Ochman, M. Ochman

34-100 Wadowice, os. XX-Lecia 20/3

tel.: 33 873 21 92
       33 873 11 70
e-mail: biuro@promocja-targi.pl


Targi Szkół Ponadgimnazjalnych to doskonała okazja zdobycia wiedzy dla osób, które nie są jeszcze zdecydowane co do wyboru dalszej drogi edukacyjnej. Targi stwarzają możliwość zapoznania się z przygotowaną przez sądeckie szkoły ofertą, w zakresie liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych, a także publicznych placówek oświatowych działających na ich rzecz.
Każdy zainteresowany może porozmawiać z nauczycielami, uczniami wybranej szkoły, poznać jej osiągnięcia, plany na przyszłość, a także zaznajomić się - co jest niezmiernie ważne – z kryteriami rekrutacyjnymi.

 

Termin:

 

Lokalizacja:
Nowy Sącz, Hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 34, Nowy Sącz

Organizator:

Prezydent Miasta Nowego Sącza