Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: OWITR-A-7

Monitorowanie kontaktów dzieci z rodzicami biologicznymi

I.OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI

spotkania indywidualne, wywiad, zespół ds. oceny okresowej dziecka
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Wniosek umożliwienie realizacji kontaktów monitorowanych, zgoda na przestrzeganie regulaminu kontaktów monitorowanych,
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: bezpłatna

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy
V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: brak
VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Wg potrzeb

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Informacja ustna, telefoniczna

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: osobiście, , możliwość uzyskania druków ze strony internetowej


IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: dokumentacja wewnętrzna, sporządzona opinia wydawana jest zainteresowanym osobom i instytucjom wymienionym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Termin spotkań oraz częstotliwość spotkań ustalane są indywidualnie z klientem;

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie przysługuje
XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Nowy Sącz , Jagiellońska 14 , 33-300 Nowy Sącz
sekretariat, psycholodzy tel./ fax. 18 442 07 63
tel: koordynatorzy pieczy zastępczej: 18 443 10 74 ,
mail: biuro@owitr.pl www.owitr.pl
NIP; 734 10 24 229
Regon: 122465581

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: (w tym: godziny przyjęć w sprawach związanych ze skargami i wnioskami) Henryk Leśniara, Jagiellońska14, 33-300 Nowy Sącz tel/ fax 18 442 07 63
Mail: dyrekcja@owitr.pl

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Sylwia Biel- pedagog mail:s.biel@owitr.pl
Justyna Szczepaniak- pedagog mail:j.zglobicka@owitr.pl
Katarzyna Kuziel-Rachwał pedagog mail: k.rachwał@owitr.pl
Kinga Stolarz- psycholog

Telefon kontaktowy: 18 442 07 63


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

XVI. INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Klauzula informacyjna RODO znajduję się na stronie internetowej OWiTR pod adresem :www.owitr.pl


XVII . DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
22.11.2019 r.

XVIII . IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Henryk Leśniara, Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz Tel/ fax. 18 442 07 63
mail: dyrekcja@owitr.pl

Załączniki:

Karta informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii