Środa, 18 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Jan, Eryk, Aleksandra


Kodeks etyczny pracowników UM

 

 

 

Kodeks etyczny jako forma publicznego zobowiązania pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza

"Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza" opracowany został na podstawie naukowego rozumienia etyki oraz indywidualnych doświadczeń pracowników samorządowych, którzy współuczestniczyli i współuczestniczą na bieżąco w jego kształtowaniu. Pomyślany jest jako drogowskaz ułatwiający decyzję przy szczególnie trudnych wyborach. Ma spełniać dwie podstawowe funkcje: informacyjną i edukacyjną. Udziela rad i wskazówek, nie tworzy zaś nowych nakazów i zakazów. Nie przewiduje sankcji za naruszenie którejś z zasad. Czynią to bowiem odpowiednie ustawy. Jest on raczej zbiorem kanonów postępowania.

Struktura Kodeksu składa się z pięciu rozdziałów. Z analizy zapisów .Kodeksu etycznego. można wywnioskować, że uniwersalnymi wartościami nowosądeckich pracowników samorządowych są: bezstronność, prawość, praworządność, rzetelność, lojalność, przejrzystość, skuteczność, równość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, neutralność. Wynika z tego, że urzędnicy samorządowi powinni stanowić wzór postępowania etycznego i mieszkańcy mają prawo ich z tego rozliczać.

Kodeks etyczny przyczynia się do integrowania społeczności lokalnej, sprzyja lepszemu wykonywaniu służebnej funkcji wobec mieszkańców traktowanych nie jako antagoniści, ale jako partnerzy. Władza publiczna, w szczególności samorządowa, musi być służebna w stosunku do praw obywateli i prawa w ogóle, powinna chronić uzasadnione interesy każdego mieszkańca.

Każdy mieszkaniec Nowego Sącza może zapoznać się z treścią "Kodeksu Etycznego", który jest dostępny poniżej. Zapraszamy do wypełniania i przesyłania na adres: ankieta@nowysacz.pl zamieszczonego formularza ankiety służącej stałemu sprawdzaniu funkcjonowania Kodeksu Etycznego.


Do pobrania - Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 255/2008/V z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza.: Z_255_2008_V.pdf