BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

BIP - Komisja Edukacji
Komisja Edukacji

Skład osobowy Komisji:

 1. Grzegorz Ledziński - Przewodniczący
 2. Tadeusz Gajdosz - Wiceprzewodniczący
 3. Krzysztof Głuc
 4. Andrzej Pancerz
 5. Krzysztof Ziaja

 

Zakres pracy Komisji Edukacji:

 • sprawy związane z funkcjonowaniem i finansowaniem placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych),
 • opiniowanie projektów budżetów placówek oświatowych,
 • opiniowanie wyboru kandydatów na członków (ze strony miasta) komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
 • opiniowanie wieloletnich planów dot. polityki w zakresie strukturalno - organizacyjnym
 • i inwestycyjno - modernizacyjnym placówek oświatowych,
 • opiniowanie dotyczące zadań strategicznych,
 • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz oświaty, wychowania, nauczania
 • i bezpieczeństwa młodzieży szkolnej na terenie miasta Nowego Sącza,
 • współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami administracji samorządowej
 • w zakresie działania Komisji,
 • opiniowanie projektu budżetu miasta i sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • opracowywanie wniosków do Prezydenta Miasta w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji,
 • współpraca z Zarządami Osiedli.

Plan pracy Komisji Edukacji na rok 2020: 

 • Informacja na temat organizacji targów szkół.
 •  Informacja dotycząca przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w naszym mieście przez szkoły.
 • Ocena realizacji budżetu miasta za 2020 rok.
 • Propozycje i analiza wniosków Komisji dotyczących budżetu na 2021 rok.
 • Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 • Informacja o pracach inwestycyjnych, remontach i adaptacjach pomieszczeń zrealizowanych w 2020 roku w placówkach oświatowych.
 • Raport o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 (między innymi wyniki egzaminów zewnętrznych).
 • Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2021 rok.
 • Podsumowanie rocznej pracy Komisji.
 • Opiniowanie projektów uchwał dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji – na bieżąco;
 • Współpraca ze środowiskiem oświatowym Miasta – na bieżąco;
 •  Analiza niezbędnych remontów i modernizacji placówek oświatowo – wychowawczych na terenie Miasta wedle obiektywnego rankingu potrzeb na rok 2020  – na bieżąco;
 •  Stały monitoring i współpraca w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza – na bieżąco;
 •  Inne problemy i sprawy wynikające z bieżących potrzeb w zakresie działania Komisji – na bieżąco;