Środa, 18 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Jan, Eryk, Aleksandra


BIP - Komisja Edukacji
Komisja Edukacji

 

Skład osobowy Komisji:

 1. Grzegorz Ledziński - Przewodniczący
 2. Tadeusz Gajdosz - Wiceprzewodniczący
 3. Krzysztof Głuc
 4. Andrzej Pancerz
 5. Krzysztof Ziaja

 

Zakres pracy Komisji Edukacji:

 • sprawy związane z funkcjonowaniem i finansowaniem placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych),
 • opiniowanie projektów budżetów placówek oświatowych,
 • opiniowanie wyboru kandydatów na członków (ze strony miasta) komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
 • opiniowanie wieloletnich planów dot. polityki w zakresie strukturalno - organizacyjnym i inwestycyjno - modernizacyjnym placówek oświatowych,
 • opiniowanie dotyczące zadań strategicznych,
 • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz oświaty, wychowania, nauczania i bezpieczeństwa młodzieży szkolnej na terenie miasta Nowego Sącza,
 • współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami administracji samorządowej w zakresie działania Komisji,
 • opiniowanie projektu budżetu miasta i sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • opracowywanie wniosków do Prezydenta Miasta w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji,
 • współpraca z Zarządami Osiedli.

 

Plan pracy Komisji Edukacji na rok 2021:  

 • Informacja odnośnie realizacji nauczania zdalnego w roku szkolnym 2020 – 2021.
 • Informacja odnośnie wykorzystania środków zewnętrznych, projektów unijnych.
 • Informacja odnośnie dodatkowych kursów i szkoleń dających uprawnienia w danym, pokrewnym lub zupełnie innym zawodzie zrealizowanych (od 01.09.2016 do 30.06.2020 roku) we wszystkich szkołach branżowych, zasadniczych i technikach na terenie Nowego Sącza.
 • Informacja o proponowanych kierunkach kształcenia przez szkoły średnie w roku 2021 – 2022.
 • Informacja dotycząca przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w naszym mieście przez szkoły.
 • Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 • Informacja o pracach inwestycyjnych, remontach i adaptacjach pomieszczeń zrealizowanych
 • w 2020 roku w placówkach oświatowych.
 • Raport o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 (między innymi wyniki egzaminów zewnętrznych).
 • Informacja o realizacji zadań przez Państwową Powiatową Straż Pożarną, Komendę Miejską Policji, Straż Miejską na rzecz placówek oświatowych.
 • Przedstawienie osiągnięć szkół w roku szkolnym 2020 – 2021.
 • Propozycje i analiza wniosków Komisji dotyczących budżetu na 2022 rok.
 • Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2022rok.
 • Podsumowanie rocznej pracy Komisji.
 • Opiniowanie projektów uchwał dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji – na bieżąco.
 • Współpraca ze środowiskiem oświatowym Miasta – na bieżąco.
 • Analiza niezbędnych remontów i modernizacji placówek oświatowo – wychowawczych na terenie Miasta wedle obiektywnego rankingu potrzeb na rok 2021 – na bieżąco.
 • Stały monitoring i współpraca w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza – na bieżąco.
 • Inne problemy i sprawy wynikające z bieżących potrzeb w zakresie działania Komisji – na bieżąco.