BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

BIP
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

       Skład osobowy Komisji:

  1. Andrzej Pancerz - Przewodniczący
  2. Teresa Cabała
  3. Leszek Gieniec - Wiceprzewodniczący
  4. Krystyna Witkowska

Zakres pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

Organizację, zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa Rozdział VII a. Statutu Miasta Nowego Sącza - tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą Nr X/98/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 409 poz. 3795 z dnia 29 sierpnia 2011r. z późniejszymi zmianami).

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza na rok 2020:

  • Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok;
  • Badanie skarg na działalność Prezydenta – na bieżąco;
  • Badanie skarg na działalność miejskich jednostek organizacyjnych – na bieżąco;
  • Rozpatrywanie wniosków i petycji, składanych przez obywateli – na bieżąco.