Środa, 18 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Jan, Eryk, Aleksandra


BIP
Komisja Sportu i Turystyki

 

Skład osobowy Komisji

 1. Dawid Dumana - Przewodniczący
 2. Janusz Kwiatkowski - Wiceprzewodniczący
 3. Jakub Prokopowicz
 4. Krzysztof Ziaja - Wiceprzewodniczący

 

Zakres pracy Komisji Sportu i Turystyki: 

- funkcjonowanie i działalność placówek i instytucji zajmujących się sportem, kulturą fizyczną i turystyką,

- współpraca z podmiotami zajmującymi się sportem, rekreacją, turystyką i wypoczynkiem,

- działalność jednostek wykonujących zadania z zakresu sportu i turystyki

a) analiza okresowa,

b) opiniowanie tworzenia, likwidacji, reorganizacji,

c) opiniowanie cen usług,

 • współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami administracji samorządowej w zakresie działania Komisji,
 • współdziałanie i współpraca z Zarządami Osiedli w zakresie działania Komisji,
 • sprawy inwestycji i remontów w zakresie działania Komisji,
 • opiniowanie projektu budżetu miasta i sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • opracowywanie wniosków do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • wnioski do Finansów Publicznych w sprawie wskazówek do budżetu na rok następny,
 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji,

 

Plan pracy Komisji Sportu i Turystyki na rok 2021: 

1. Spotkanie z zarządem Spółki Miejski Klub Sportowy Sandecja S.A. - polityka klubu - I, II, III, IV kwartał.

 • przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej (luty),
 • po zakończeniu rozgrywek rundy wiosennej (maj/czerwiec),
 • przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej (lipiec),
 • po zakończeniu rozgrywek rundy jesiennej (grudzień).

2. Analiza sprawozdania z wykonywania budżetu miasta za rok 2020 w zakresie dotyczącym działania Komisji - II i IV kwartał (czerwiec, grudzień).

3. Opiniowanie wniosków o przyznanie nagród finansowych i stypendiów dla sportowców i klubów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym.

4. Spotkania z przedstawicielami klubów sportowych - I, II, III i IV kwartał.

5. Przygotowywanie wniosków z zakresu prac komisji dla Prezydenta Miasta - na bieżąco.

6. Opiniowanie projektów uchwał podejmowanych przez Radę Miasta Nowego Sącza skierowanych do Komisji - na bieżąco.

7. Informacja na temat dostępności infrastruktury sportowej w Nowym Sączu oraz jej wykorzystania, będącej własnością Miasta oraz ewentualnymi potrzebami zakupu, modernizacji lub reorganizacji jednostek - I, II i III kwartał (luty, czerwiec, grudzień).

8. Informacja na temat możliwości turystycznych miasta i okolic oraz poznanie bazy noclegowej dla turystów.

9. Szkolne współzawodnictwo sportowe.

10. Opiniowanie przyznawania środków na dotacje klubów sportowych. Przekazanie informacji na etapie podejmowanych decyzji.

11. NIK sprawy związane z budową stadionu.

12. Inne sprawy związane z zakresem pracy Komisji - na bieżąco.