BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

II kadencja Komisji Wspólnej

 

 Komisja Wspólna Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych
dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza

 

Szanowni Państwo
Członkowie Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządu Gospodarczego
dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza w latach 2011 - 2014


W związku z zakończeniem II kadencji Komisji Wspólnej, a tym samym pełnienia przez Wydział ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza obowiązków Sekretariatu Komisji Wspólnej, proszę przyjąć serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę na rzecz naszego regionu. 

Miła i życzliwa atmosfera naszych kontaktów zaowocowała wieloma realizowanymi przez Wydział przedsięwzięciami, których dobry oddźwięk środowiskowy uważamy za nasz wspólny sukces.

Życzymy Państwu wielu sukcesów zawodowych oraz osobistych i liczymy na dalszą współpracę również na innych forach organizacyjnych.

Z wyrazami szacunku
Magdalena Januszek-Gródek
dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza
wraz z pracownikami
 

 

Ostatnie posiedzenie Komisji Wspólnej II kadencji, 23.10.2014, sala sądeckiego ratusza.

Od prawej, rząd pierwszy: Jan First Prezes Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Justyna Langenfeld Sekretarz Komisji Wspólnej, Magdalena Januszek-Gródek Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości UMNS, Lucyna Sieja Wiceprezes Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej, Czesław Krupa Dyrektor Biura Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu,

od prawej, rząd drugi: Paweł Kukla Prezes Zarządu Sadeckiej Izby Gospodarczej, Józef Antonii Wiktor Radny Miasta Nowego Sącza, Jerzy Gwiżdż Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Wiesław Pióro  Radny Powiatu Nowosądeckiego, Krzysztof Migacz przedstawiciel Sądeckiej Izby Gospodarczej, Józef Pyzik Prezes Zarządu Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenie Handlu i Usług w Nowym Sączu
 

Podsumowanie II kadencji Komisji Wspólnej
 


 

Skład osobowy w latach 2011 - 2014

Przedstawiciele Samorządu Terytorialnego:

 1. Józef Antoni Wiktor - Radny Miasta Nowego Sącza
 2. Artur Czernecki – Radny Miasta Nowego Sącza
 3. Magdalena Januszek-Gródek – Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta
  Nowego Sącza
 4. Józef Leśniak – Radny Powiatu Nowosądeckiego
 5. Wiesław Pióro – Radny Powiatu Nowosądeckiego
 6. Stanisław Śmierciak – Radny Powiatu Nowosądeckiego


Przedstawiciele Samorządów Gospodarczych:

 1. Paweł Kukla – Prezes Zarządu Sądeckiej Izby Gospodarczej
 2. Tadeusz Szewczyk – Prezes Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
 3. Jan First – Starszy Cechu Prezes Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
  w Nowym Sączu
 4. Lucyna Sieja – Wiceprezes Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej
 5. Józef Pyzik – Prezes Zarządu Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenie Handlu i Usług w Nowym Sączu
 6. Krzysztof Migacz – Pełnomocnik Sądeckiej Izby Gospodarczej ds. Kontaktów z Samorządem Terytorialnym

 

 

Prezydium Komisji w latach 2011-2014

Przewodniczący:
Paweł Kukla – Prezes Zarządu Sądeckiej Izby Gospodarczej

Wiceprzewodniczący:
Józef Antoni Wiktor – Radny Miasta Nowego Sącza

Wiceprzewodniczący:
Wiesław Pióro – Radny Powiatu Nowosądeckiego

 

Regulamin Komisji Wspólnej w latach 2011-2014

Plik do pobrania: regulamin-2kadencji-komisji-wspolnej-stisg.pdf

 

 

Posiedzenia w latach 2011-2014