BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

Komisja Wspólna Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza powstała w wyniku porozumienia przedstawicieli samorządu terytorialnego i samorządów gospodarczych, zawartego na podstawie Uchwały Nr 110/X/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z 28 września 2007 roku, Uchwały Nr XVI/213 Rady Miasta Nowego Sącza oraz uchwał organizacji Samorządów Gospodarczych.

Komisja działa od 28 listopada 2007 roku. Składa się z 12 przedstawicieli, w tym 6 ze strony samorządu terytorialnego i 6 ze strony samorządów gospodarczych. Komisja jest ciałem opiniodawczo – doradczym samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia polityki rozwoju gospodarczego Sądecczyzny. Celem jej działania jest wymiana informacji oraz uzgadnianie opinii i stanowisk w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym regionu. Efekty prac Komisji wykorzystywane są przez samorząd lokalny w procesach decyzyjnych ważnych dla polityki gospodarczej Sądecczyzny.

Dotychczasowa działalność Komisji została oceniona pozytywnie. Środowiska gospodarcze i przedstawiciele samorządu terytorialnego widzą potrzebę funkcjonowania tej wspólnej płaszczyzny wymiany opinii i informacji w zakresie rozwoju gospodarczego Sądecczyzny.

Obsługę prac Komisji zapewnia Urząd Miasta Nowego Sącza.