Czwartek, 23 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław


Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Ćwiczenia systemu obronnego w ramach akcji "Wrzos - 2014"

Na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Nowym Sączu odbyły się ćwiczenia systemu obronnego, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej z elementami współudziału w wieloszczeblowym ćwiczeniu wojewódzkim pod kryptonimem "Wrzos - 2014". Głównym celem ćwiczeń był doskonalenie kierowania realizacją zadań systemu bezpieczeństwa miasta w sytuacji realnego zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. Działaniom służb przyglądał się prezydent Ryszard Nowak wraz z przedstawicielami służb mundurowych szczebla centralnego, wojewódzkiego oraz lokalnego. 


Akcja pod kryptonimem "Wrzos - 2014" została podzielona na dwa etapy. Pierwszy odbył się w dniu 2 października i oparty był na działaniach mających na celu rozwinięcie systemu kierowania strukturami bezpieczeństwa miasta  poprzez uruchomienie właściwych zespołów miasta Nowego Sącza oraz służb, inspekcji i straży realizujących zadania w zakresie koordynacji działań w przypadkach zaistniałych sytuacji kryzysowych.  

Drugi etap ćwiczeń odbył się 3 października i był kontynuacją działań podjętych w dniu wcześniejszym oraz realizacją epizodów praktycznych, które zostały zaprezentowane na terenie bazy autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Nowym Sączu przy współudziale wszystkich służb, w tym: Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego wraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Sądeckiego Szpitala Specjalistycznego, psychologów z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, Inspekcji Weterynaryjnej, Sanitarnej, a także formacji obrony cywilnej. 

Działania praktyczne zakładały atak grupy terrorystycznej, która wzięła zakładników na terenie MPK w Nowym Sączu. Sytuacji towarzyszyły nieprzewidziane zdarzenia o charakterze nagłym, w tym m.in. pożar budynku i katastrofa helikoptera, co spowodowało konieczność natychmiastowej ewakuacji osób poszkodowanych oraz tych znajdujących się w rejonie bezpośredniego zagrożenia. 

Przeprowadzone ćwiczenia pk. "WRZOS - 2014" tak w części teoretycznej jak i praktycznej wykazały dobrą współpracę i współdziałanie wszystkich służb uczestniczących w organizacji systemu obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w tym: służb, inspekcji i straży, spółek komunalnych, wydziałów Urzędu Miasta w zakresie organizacji działań planistycznych, rozpoznawczych, zapobiegawczo - ratowniczych oraz w zakresie wymiany i obiegu informacji o zagrożeniach. 

Wszyscy uczestnicy ćwiczeń wykazali się pełną znajomością obowiązujących procedur postępowania oraz zasad organizacji akcji ratowniczych w warunkach rzeczywistego zagrożenia, jak również na okoliczność przyjętych hipotetycznie założeń do przeprowadzenia tych ćwiczeń. 


Różnorodność zagrożeń, z którymi zmierzyli się uczestnicy ćwiczeń praktycznych pozwoliła na sprawdzenie umiejętności ich działania w rzeczywistych warunkach oraz na zweryfikowanie posiadanych procedur postępowania stosowanych adekwatnie do skali występującego realnego zagrożenia.

Przeprowadzona ewakuacja wszystkich pracowników i klientów z budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - pokazała konieczność prowadzenia i doskonalenia takich działań oraz była przykładem do podejmowania czynności w tym zakresie dla przedstawicieli zakładów pracy z terenu miasta, którzy zostali zaproszeni do udziału w tych ćwiczeniach.

Ćwiczenia pk.: "WRZOS - 2014" były dla wszystkich uczestników kolejnym doświadczeniem i przyniosły wymierne efekty szkoleniowe oraz przyczyniły się do osiągnięcia zamierzonych celów i rezultatów.

Podczas podsumowania ćwiczeń w auli Wyższej Szkoły Biznesu WSB-NLU, wiceprezydent Jerzy Gwiżdż podziękował wszystkim służbom za gotowość do obrony ludności w sytuacjach kryzysowych, a także podkreślił szczególną wagę tego typu ćwiczeń w kontekście zagrożeń jakie dotykają nas współcześnie:
To bardzo ważne, aby ćwiczenia, które się dzisiaj odbyły nie pozostały tylko w świadomości służb uczestniczących, ale także w świadomości mieszkańców Nowego Sącza. Dziękuję wszystkim służbom za dzisiejsze działania, a także za bardzo dobrą koordynację ze strony Marka Niecia, dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności. Dla miasta jest szczególnie istotne, że podczas dzisiejszych ćwiczeń udało się wypróbować nowy system łączności, który będziemy chcieli wdrażać i rozwijać dla dobra bezpieczeństwa nas wszystkich - mówił wiceprezydent Jerzy Gwiżdż. 

Organizatorem ćwiczeń w ramach akcji "Wrzos - 2014" był Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza. W wydarzeniu wzięli udział: Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Dionizy Szymczak - naczelnik Wydziału Spraw Obronnych w Departamencie Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ppłk Jan Żukowski - przedstawiciel Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego, płk Janusz Kurzyna - szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Krzysztof Ozdoba - specjalista Wydziału Mobilizacyjnego i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, nadbryg. Andrzej Mróz - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz komendanci  PSP, Policji, Straży Granicznej, a także kierownictwo służb, inspekcji i straży właściwych dla terenu miasta Nowego Sącza.

Zamykając  ćwiczenia wicewojewoda  małopolski Andrzej Harężlak  podkreślił bardzo wysoki poziom ich organizacji i przeprowadzenia, profesjonalne zaangażowanie w ich przebieg wszystkich służb i formacji oraz wręczył dla zainteresowanych okolicznościowe podziękowania.

Autor: -
Dodano: 2014-10-03 17:59:02