Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Stadion dla Sandecji i budynek dla UM: są zainteresowani budową!

Zakończyły się konsultacje rynkowe z podmiotami zainteresowanymi budową nowego stadionu miejskiego przy ul. Kilińskiego. Przypomnijmy, że w czerwcu władze miasta wystosowały w tej sprawie memorandum informacyjne wraz z ankietą.
 


 

Kilka podmiotów wyraziło duże zainteresowanie i chęć współpracy zarówno przy realizacji budowy nowego stadionu miejskiego przy ul. Kilińskiego w Nowym Sączu, jak i zapewnieniu infrastruktury lokalowej dla Urzędu Miasta Nowego Sącza.
 

Zainteresowane firmy i instytucje wzięły udział w badaniu rynku, wypełniając ankietę w odpowiedzi na konsultacje społeczne, ogłoszone przez władze miasta w memorandach informacyjnych w czerwcu bieżącego roku.
 

Obecnie prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel przystępuje do rozmów w celu bezpośrednich konsultacji i analizy opinii, sugestii, możliwości, oczekiwań, wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań i warunków, na jakich zainteresowane podmioty lub instytucje wzięłyby udział we współpracy przy realizacji wymienionych przedsięwzięć.
 

Na podstawie przesłanych ankiet oraz spotkań stworzone zostaną raporty z badania rynku zawierające listę rekomendacji rynkowych dotyczących realizacji przedsięwzięć.
 

Na potrzeby stworzenia raportów miasto zbada zaprezentowane koncepcje pod kątem możliwych wariantów ich realizacji. Zostanie także dokonana identyfikacja koniecznych do wykonania działań, w tym koniecznych do przeprowadzenia dodatkowych analiz i prac w zakresie szczegółowych założeń prawnych, ekonomicznych, finansowych oraz technicznych.
 

W końcowym etapie prac przygotowane zostaną opracowania na temat rekomendowanych modeli realizacji przedsięwzięć, uwzględniających rozpatrywane wcześniej aspekty prawne, ekonomiczne, finansowe, techniczne oraz rynkowe.
 

Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego  
 

Celem przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego w Nowym Sączu wraz z zagospodarowaniem przyległej przestrzeni publicznej jest dostarczanie wysokiej jakości sportowej infrastruktury publicznej, której głównym rezultatem będzie zapewnienie Miejskiemu Klubowi Sportowemu Sandecja S.A. obiektu w Nowym Sączu dla rozgrywania meczów piłkarskich w roli gospodarza.
 

Miasto Nowy Sącz zamierza również zrealizować przedsięwzięcie polegające na zapewnieniu infrastruktury lokalowej dla Urzędu Miasta Nowego Sącza, aby stworzyć nowoczesne zaplecze biurowe oraz polepszenie standardu pracy pracowników Urzędu i obsługi mieszkańców miasta Nowego Sącza. Do obiektu powinien przynależeć również parking przeznaczony zarówno dla pracowników Urzędu, jak i jego klientów, w tym z miejscami dla osób niepełnosprawnych (dopuszcza się możliwość parkingu wielopoziomowego). 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-08-19 13:58:06