Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Internet na co dzień

Świat wirtualny bardziej dostępny. Miasto Nowy Sącz pozyskało środki na realizację projektu grantowego  pn. "Internet na co dzień". Projekt będzie realizowany od października 2019 r. do września 2020 r.
 


 

Całkowita wartość projektu wynosi 141 120 PLN i jest w 100 proc. finansowana ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń dla  252 mieszkańców Nowego Sącza w wieku 25+. Zajęcia dla uczestników szkoleń prowadzone będą przez instruktorów w następujących modułach:
 

1.    "Rodzic w Internecie",
2.    "Moje finanse i transakcje w sieci",
3.    "Działam w sieciach społecznościowych",
4.    "Tworzę własną stronę internetową (blog)",
5.    "Kultura w sieci".
 

Realizacja projektu przyczyni się do szerszego i powszechniejszego wykorzystywania Internetu do załatwiania różnorodnych spraw również urzędowych. Umożliwienie dostępu do szkoleń komputerowych pozwoli szerokiemu gronu mieszkańców, zwłaszcza starszym (w wieku 50+) i z niepełnosprawnością, na zapoznanie się z nowoczesnymi narzędziami komunikacyjnymi i naukę wykorzystywania ich w codziennym życiu.
 

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem regulaminu rekrutacji, procedury związane z wyborem wykonawców i zakupem sprzętu. Procedowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie. Po zakończeniu wszystkich prac na stronie www.nowysacz.pl ogłoszony zostanie regulamin naboru, termin i zasady rekrutacji.
 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu "Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego nr POPC.03.01.00-00-0076/18 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych". /Fot. ilustracyjna: pexels. com/
 

Autor: Biuro prasowe UM
Dodano: 2019-10-07 08:37:43