Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Komentarz części radnych po XXV sesji Rady Miasta

W trakcie XXV sesji Rady Miasta Przewodnicząca nakazała pracownikom obsługującym system informatyczny zablokowanie możliwości zgłaszania się radnych do głosu. Jak się okazało przewodnicząca już wcześniej próbowała wywierać presję na pracowników Ratusza. W trakcie poprzednich sesji zgłaszała pracownikom, aby dodać element sterowania mikrofonem znajdującym się na mównicy. Jest to jedyny element nad którym przewodnicząca nie ma kontroli. 

Komentarz radnych

Wczoraj odbyła się sesja Rady Miasta, gdzie ku naszemu zaskoczeniu  przestały działać pulpity do glosowania. Efekt był taki, że procedowano wniosek, który nie był konsultowany przez Rade Miasta – mówił na konferencji przewodniczący Klubu Koalicji Nowosądeckiej Leszek Gieniec.
Komentarz radnych
Pracownicy Ratusza potwierdzili, że 9 grudnia przewodnicząca udała się do ich biura i nakazała zablokowanie możliwości zgłaszania się do głosu. Umotywowała to względami porządkowymi, ponieważ każdy wniosek formalny może nieść za sobą głosowanie. 
Pracownicy Ratusza
W sprawie zabrał głos także radny Krzysztof Ziaja.  - Funkcjonujemy w realiach, w których powinniśmy dbać o demokrację. Sesja Rady Miasta to czas na merytoryczną rozmowę, której my jako radni nie powinniśmy się bać. Ograniczanie nam możliwości wypowiedzi jest rzeczą niedopuszczalną. Jest to brak szacunku nie tylko wobec radnych, ale i mieszkańców, którzy nas wybrali. 
Komentarz radnych
Radny Józef Hojnor użył w kontekście zaistniałej sytuacji słów „manipulacja” oraz „wywieranie presji”. Podkreślił także, że zachowanie przewodniczącej Rady Miasta, to jawne złamanie prawa oraz  zablokowanie możliwości sprawowania mandatu radnego.  
Komentarz radnych
Radni, którym uniemożliwiono wykonywanie swoich obowiązków, zapowiadają podjęcie kroków prawnych wobec Prezydium Rady Miasta, gdyż w ich opinii doszło do naruszenia Ustawy O Samorządzie Gminnym oraz Statutu Miasta Nowego Sącza.

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-12-11 14:15:31