Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

O kontroli i planach na 2020 rok w Miejskim Ośrodku Kultury

W sali reprezentacyjnej Ratusza odbyła się konferencja prasowa, podczas której dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Marcin Poręba oraz dyrektor MOK-u Dawid Listos, przybliżyli szczegóły nowego festiwalu: „Nowosądecka Jesień Teatralna”. Z kolei dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej Mirosław Świst mówił o trwającej w MOK-u kontroli wewnętrznej i obszarach, w których stwierdzono nieprawidłowości.

- Po licznych spotkaniach i rozmowach określiliśmy konkretne priorytety, które będą dotyczyły Miejskiego Ośrodka Kultury. Zintegrują one również  obszary sztuki i kultury, które realizujemy w ramach miejskich jednostek kultury – powiedział dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Marcin Poręba. – Przed nami również duże wydarzenia kulturalne, które będą dopasowane do odpowiedniej pory roku. Najważniejszym będzie „Nowosądecka Jesień Teatralna”. 

Festiwal „Nowosądecka Jesień Teatralna„ odbędzie się w miesiącu październiku i potrwa około dwóch tygodni. Festiwal będzie skierowany przede wszystkim do mieszkańców Nowego Sącza i całego regionu, a dzięki internetowej sprzedaży biletów, łatwiej będzie można kupić bilet na wybrany spektakl. Celem nowego festiwalu jest maksymalne zwiększenie ilości biletów dostępnych dla mieszkańców. Dla porównania, w trakcie Jesiennego Festiwalu Teatralnego jedynie 1/3 biletów była udostępniona na sprzedaż. 

- Już teraz zapraszam wszystkich mieszkańców na pierwszą edycję „Nowosądeckiej Jesieni Teatralnej”. Obecnie jesteśmy na etapie konstruowania  profesjonalnej grupy osób, która zajmie się organizacją tego wydarzania od strony merytorycznej - powiedział dyrektor MOK Dawid Listos.

 

Kontrola w Miejskim Ośrodku Kultury.  

- Na podstawie materiałów z audytu zewnętrznego, który był przeprowadzony w naszym urzędzie prezydent Ludomir Handzel, podjął decyzję o wszczęciu kontroli przez Wydział Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta – mówił dyrektor wspomnianego wydziału Mirosław Świst. – Działania są prowadzone od października 2019 roku do dnia dzisiejszego i powinny zostać zakończone do końca tego miesiąca. Z uwagi na trwającą kontrolę mogę jedynie wskazać pewne obszary, w których stwierdzono nieprawidłowości

  • Niejasne zasady współpracy i wzajemnych rozliczeń przy współorganizowaniu imprez kulturalnych pieniędzy MOK, a Stowarzyszeniem Animatorów Kultury. Osoby decyzyjne w MOK, tj. uprzedni Dyrektor oraz p.o Dyrektora zajmowały również kierownicze stanowiska w ww. Stowarzyszeniu. 
  • Nierzetelnie prowadzona dokumentacja umów zleceń i umów o dzieło oraz dokumentacja stanowiąca podstawę wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu. Zlecanie odpłatnie zadań członkom Stowarzyszenia, w tym prowadzenia obsługi kasowej Jesiennego Festiwalu Teatralnego,
  • Dystrybucja biletów wstępu na Jesienny Festiwal Teatralny z naruszeniem przepisów skarbowych, co mogło mieć wpływ na wpływy osiągnięte z tego tytułu przez MOK,
  • MOK jako współorganizator JFT ponosił koszty związane z jego organizacją 
  • Brak jasnego zakresu kosztów jakie poniesie Stowarzyszenie oraz ewentualnego podziału przychodów
  • Obniżenie dochodów MOK przez brak stosownego umocowania prawnego przy wynajmowaniu Sali Widowiskowej 
  • Nieefektywne gospodarowanie środkami finansowymi jednostki, regulowanie należności po terminie (nawet 65 dni opóźnienia)

Dyrektor Mirosław Świst wspomniał również o dochodach MOK-u w ostatnich latach:

  • w 2017 roku wyniósł on 500 złotych 
  • w 2018 roku 1200 złotych
  • za 3 miesiące 2019 roku (po objęciu funkcji p.o dyrektora przez Annę Bednarczyk-Maśko) 170 tysięcy złotych .

[POBIERZ DŹWIĘK]

[POBIERZ ZDJĘCIA]

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-02-10 13:04:10