Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Czwartek, 22 kwietnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Łukasz, Kaja, Eugenia


Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

„Konkrety Nowosądeckie” – 1000 kursów TAXI dla osób 60+. #1

W okresie trwania zagrożenia chorobą koronowirus COVID - 19 wszyscy, a zwłaszcza osoby starsze zobowiązane są do stosowania się zasadzie ograniczonego przebywania i maksymalnej ostrożności w miejscach publicznych. Dlatego też Prezydent Miasta Nowego Sącza uruchamia program mający na celu organizację „1000 kursów TAXI dla osób 60+”, wcześniej zamówionych przez Urząd Miasta dla  mieszkańców Nowego Sącza w wieku 60+, którzy w  tym okresie, zmuszeni są do przemieszczania się w celu:

  • załatwienia niezbędnych czynności w urzędzie/banku  na terenie miasta 
  • przejazdu do specjalistycznych placówek medycznych,
  • dokonania niezbędnych zakupów na terenie miasta w przypadku niemożności ich wykonania przez inne osoby lub instytucje
ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU
 
1. Z programu mogą bezpłatnie korzystać wyłącznie mieszkańcy Nowego Sącza, którzy ukończyli     60 rok życia i ze względu na swój stan zdrowia i/lub brak możliwości pomocy ze strony najbliższych, nie posiadający własnego środka transportu, wymagają pomocy w organizacji im transportu indywidualnego w celu:
 
załatwienia niezbędnych czynności urzędowych/bankowych na terenie miasta 
udania się do specjalistycznych placówek medycznych
dokonania niezbędnych zakupów na terenie miasta w przypadku niemożności ich wykonania przez inne osoby lub instytucje. 
 
2.Zgłoszenie zamówienia na kurs TAXI jak i odwołanie kursów odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu; 694 261 300, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
 
3. Zgłoszenia potrzeby kursu może dokonać zarówno sam senior jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia.
 
4. Zgłoszenia kursów należy dokonać nie później niż 1 dzień roboczy przed planowanym terminem kursu (w wyjątkowych sytuacjach w dniu wyjazdu).
 
5. Przypomnienie telefoniczne o planowanym kursie nastąpi w dniu realizacji zlecenia przez Centralę Radia TAXI.
 
6. W przypadku zmiany dnia kursu następuje anulowanie i przyjęcie nowego zgłoszenia.
 
7. Opiekun seniora, korzystający wspólnie z przejazdu TAXI musi mieć ukończone 16 lat.
 
8. Nie będą przyjmowane zgłoszenia na kursy dotyczące sytuacji nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia, jak również przejazdów do Podstawowej Opieki Zdrowotnej ( istnieje możliwość korzystania z wizyt domowych lekarza rodzinnego).
 
10. Z kursów mogą korzystać osoby, które mają potrzeby tzw. transportu specjalistycznego (wózek inwalidzki) za wyjątkiem osób leżących – informacje należy przekazać przy zgłoszeniu.
 
11. Każda uprawniona osoba może bezpłatnie skorzystać z TAXI  2 razy w ciągu dnia w wyjątkowych sytuacjach max 4 razy (dojazd do szpitala lub przychodni).
 
12. Kursy będą odbywały się 7 dni w tygodniu w godz. 7.00 – 18.00.
 
13. Powroty z kursów w wyjątkowych sytuacjach w danym dniu maksymalnie do godz. 20.00.
 
14. W celu wezwania TAXI na powrót, korzystająca z kursu osoba może umówić się na konkretną godzinę lub sama musi zadzwonić do Centrali Radia TAXI.
 
15. Taksówkarz może zaczekać na kurs powrotny, jeżeli wizyta potrwa do 15 minut, jeżeli nie to  taksówkarz przekaże każdej osobie wizytówkę z numerem telefonu do Centrali TAXI pod który musi dzwonić, aby ustalić powrót.
 
16. Każdy osoba korzystająca z usługi TAXI, potwierdza wykonanie usługi na oświadczeniu przekazanym przez taksówkarza. Oświadczenie jest podpisywane przez osobę po każdym ukończonym kursie tj. po dowiezieniu na miejsce jedno oświadczenie, po odwiezieniu do domu drugie oświadczenie.
 
17. Osoba zamawiająca usługę musi podać dane osoby korzystającej z usługi - imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres podstawienia TAXI, telefon kontaktowy, trasę kursu.
 
18. Z programu tego mogą również skorzystać w sytuacjach nadzwyczajnych (kiedy nie działa komunikacja publiczna), osoby z terenu Nowego Sącza pracujące w służbach związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi (np. Służba zdrowia, Straż Pożarna, Straż Miejska, Centra Zarządzania Kryzysowego itp.). 
 
 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-03-25 22:21:25