Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Czwartek, 22 kwietnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Łukasz, Kaja, Eugenia


Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

„Konkrety Nowosądeckie” – Przesunięcie terminu płatności podatków i opłat lokalnych. #2

W związku z ogólną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w naszym kraju, uprzejmie informujemy, że do czasu wprowadzenia szczególnych rozwiązań ustawowych, Prezydent Miasta Nowego Sącza, zamierza udzielać wsparcia sądeckim przedsiębiorcom płacącym podatki do budżetu Miasta. Wsparcie będzie udzielane w ramach przysługujących prezydentowi kompetencji określonych w Ordynacji podatkowej.


Informujemy o możliwości wnioskowania przez przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej o następujące rodzaje ulg w zapłacie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych:


  1. odroczenie terminu płatności,
  2. rozłożenie kwoty podatku na raty,
  3. umorzenie odsetek za zwłokę.


W aktualnym stanie prawnym prezydent nie ma możliwości udzielania tego rodzaju ulg w sposób generalny. Innymi słowy, nie może ich udzielać w odniesieniu do określonych grup podatników, np. w formie zarządzenia, a jedynie w odniesieniu do konkretnego podatnika, w formie decyzji. Sytuacja ta może się niebawem zmienić. Jednak do tego czasu zachęcamy przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, do składania indywidualnych wniosków o ulgę.

Wnioski przedsiębiorców będą rozpatrywane w trybie niezwłocznym.

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-03-25 22:34:03