BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Komunikat Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski wydał Decyzję nr 272/2020 (Polecenie nr 348/2020) w sprawie uchylenia decyzji nr 138/2020 (Polecenie nr 214/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 14 października 2020 roku, znak: WP-III.9421.16.283.2020 skierowaną do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin i miast oraz starostów powiatów z obszaru województwa małopolskiego, w sprawie zawieszenia działalności w placówkach dla osób starszych, środowiskowych domach samopomocy oraz warsztatach terapii zajęciowej na terenie całego województwa małopolskiego.

Polecenie podlega natychmiastowemu Wykonaniu.

 

 

 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-11-30 15:29:59