BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Prezydent Miasta Nowego Sącza - Gminny Komisarz Spisowy w Nowym Sączu ogłosił otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Prace spisowe wykonywane przez rachmistrzów będą prowadzone w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca, z możliwością przedłużenia do 30 września 2021 r. w przypadku nowelizacji ustawy o NSP. Głównym zadaniem rachmistrzów spisowych będzie przeprowadzenie wywiadów z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu. Wszyscy kandydaci na rachmistrzów przejdą obowiązkowe szkolenie, prowadzone przez GUS w trybie zdalnym (e-learning), które zakończy się egzaminem. Kandydat, który z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi jest wpisany na listę kandydatów na rachmistrza spisowego. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych przez kandydatów (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Rachmistrza spisowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego.

Formularz zgłoszenia kandydata oraz informacje jak zgłosić kandydaturę znaleźć można
w ogłoszeniu o naborze: https://bip.malopolska.pl/nowysacz,a,1878153,ogloszenie-o-naborze-na-rachmistrzow-spisowych.html

Pytania kierować można do Gminnego Biura Spisowego dla Miasta Nowego Sącza, które znajduje się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza ul. Szwedzka 2, I piętro pok. nr 7 – nr tel. 18 44-86-677, 18 44-86-670.
Informacje nt. spisu ludności dostępne są na stronie https://spis.gov.pl/

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2021-02-02 12:29:11