Czwartek, 23 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław


Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

30 nauczycieli otrzymało awans na stopień nauczyciela mianowanego

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel w towarzystwie Zastępcy Prezydenta Magdaleny Majki wręczyli 30 aktów mianowania dla nowosądeckich nauczycieli.

Prezydent Ludomir Handzel


Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela nauczyciele złożyli na ręce Prezydenta ślubowanie według roty szczegółowo zapisanej w ustawie. Nauczycielem mianowanym może zostać nauczyciel kontraktowy, który zdał pomyślnie egzamin przed komisją, którą powołuje Prezydent. W skład komisji to przedstawiciele organu prowadzącego, kuratorium, dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz eksperci z danego przedmiotu wskazani przez ministerstwo.

Zdjęcie grupowe.

 

[POBIERZ ZDJĘCIA]

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2021-08-26 15:28:29