Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Komunikaty Biura Prasowego


23295

78. rocznica Akcji Kwietniowej - Prezydent pamiętał o ofiarach

2020-04-29

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel wraz z Dyrektorem Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury dr. Marcinem Porębą złożylikwiaty pod tablicą upamiętniającą śmierć Sadeckich Żydów którzy zginęli z rąk Niemców w roku 1942.


23288

Pomoc dla młodych Przedsiębiorców

2020-04-28

W związku z zatrzymaniem gospodarki poprzez ogłoszenie przez rząd stanu epidemii Prezydent Miasta Nowego Sącza wdrożył dla nowosądeckich przedsiębiorców poniższe formy wsparcia :


23284

Kolejna próba destabilizacji Miasta w okresie pandemii

2020-04-27

Komentarz prezydenta Ludomira Handzla do propozycji grupy radnych, dotyczącej przekazania kilku milionów złotych do Spółki Sądeckie Wodociągi.


23278

Polecenie Wojewody Małopolskiego - Komunikat

2020-04-27

W związku z Poleceniem nr 48/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku znak: WN-II.0121.28.2020, zmieniającym Polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r. znak: WN-II.0121.2.2020, zmienione poleceniem Wojewody Małopolskiego Nr 16/2020 z dnia 24 marca 2020 r. (WN-II.0121.7.2020) oraz Nr 36/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. (WN-IV.0121.18.2020) w ten sposób, że poleca się:


23275

Konkurs na zagospodarowanie terenów miejskich

2020-04-24

10 stycznia 2020 r. Urząd Miasta Nowego Sącza ogłosił 3 konkursy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania następujących terenów:


23274

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji w spółce MKS Sandecja

2020-04-24

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą nr XXVIII.294/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Gminy Nowy Sącz w spółce Miejski Klub Sportowy Sandecja S.A. w Nowym Sączu oraz określenia trybu ich zbycia i procedury wyłonienia nabywcy.


23268

Opinia PTEILCHZ w sprawie wyborów prezydenckich

2020-04-22

Opinia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.


23271

Ogłoszenie ostatecznych wyników naboru dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi”

2020-04-22

Poniżej przedstawiamy Listy dzieci przyjętych do grupy starszej i młodszej Miejskiego Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w ramach projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10. Osi priorytetowej: Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.


23263

Wznawiamy wydawanie Karty Nowosądeczanina

2020-04-21

Pracownicy MPK będą kontaktować się z Państwem w celu umówienia na konkretną godzinę odbioru karty. Osoby umówione na konkretną godzinę będą obsługiwane w pierwszej kolejności. Pierwszeństwo zakupu mają również osoby kupujące bilety okresowe i jednorazowe.


23244

Prezydent Ludomir Handzel odebrał kolejna partię maseczek

2020-04-16

Do Ratusza dotarła kolejna seria maseczek. Dostarczyła je sądecka firma "Vitberg". Kilkaset sztuk przekazał także sądecki przedsiębiorca Pan Janusz Kotlarz. Decyzją prezydenta, maseczki trafią do sądeckich policjantów.


23241

Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii

2020-04-15

Zainteresowani mieszkańcy Miasta Nowego Sącza, mają możliwość zgłaszania się do udziału w projekcie pn. „ Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”.


23235

Komputery dla najbardziej potrzebujących uczniów

2020-04-14

Do Nowego Sącza dotarły pierwsze komputery, które pomogą dzieciom w zdalnym nauczaniu. Laptopy posłużą do pracy zdalnej, w tym komunikowania się ze szkołą, pracy z wykorzystaniem cyfrowej platformy edukacyjnej i korzystania z e-zasobów edukacyjnych.


23240

Polecenie Wojewody Małopolskiego - Komunikat

2020-04-10

W związku z Poleceniem nr 36/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku, zmieniającym Polecenie nr 16/2020 z dnia 24 marca 2020 roku, zawieszającym działalności, na terenie województwa małopolskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r.


23228

Obwodnica Wschodnia Nowego Sącza w Programie Budowy 100 Obwodnic? – konsultacje społeczne.

2020-04-08

Do 10 kwietnia 2020 roku zostały przedłużone konsultacje społeczne Programu Budowy 100 Obwodnic. W związku z powyższym prezydent Ludomir Handzel zwraca się do Mieszkańców Nowego Sącza z prośbą o wzięcie udziału w konsultacjach społecznych. Formularz konsultacyjny należy uzupełnić swoimi danymi adresowymi i przesłać na adres konsultacje100@mi.gov.pl


23227

Nie będzie podwyżki czynszu w STBS sp. z o.o. o

2020-04-08

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, pod przewodnictwem prezydenta Ludomira Handzla wyraziło zgodę o przesunięcie o 3 miesiące planowanej od 1 kwietnia podwyżki czynszu. Zarząd STBS sp. z o.o. o podkreśla, że obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 spowodowała pogorszenie sytuacji materialnej wielu Mieszkańców, co uzasadnia potrzebę podejścia ze zrozumieniem do ich problemów i udzielenia wsparcia, także ze strony spółki.