BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 

Otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych wg obszarów współpracy w roku 2019

 

 

Przypominamy!

Zgodnie z zasadami przyjętymi w rocznym programie współpracy organizacje mogą aplikować maksymalnie do trzech konkursów (z wyłączeniem obszaru "Wzmocnienie sektora pozarządowego)
z maksymalnie jedną ofertą realizacji zadania publicznego.

 

Formularze dot. konkursów znajdują się w zakładce Dokumenty Konkursowe


 

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert (publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza):

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - data publikacji w BIP 13.11.2018 r.
 2. Oświata i wychowanie - data publikacji 03.12.2018 r.

 3. Upowszechnianie kultury - data publikacji 03.12.2018 r.

 4. Ochrona zdrowia - data publikacji 03.12.2018 r.

 5. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii- data publikacji 03.12.2018 r.

 6. Turystyka - data publikacji 03.12.2018 r.

 7. Przeciwdziałanie bezrobociu - data publikacji 03.12.2018 r.

 8. Pomoc społeczna - data publikacji 03.12.2018 r.

 9. Ekologia i ochrona przyrody - data publikacji 03.12.2018 r.

 10. Kultura fizyczna - data publikacji 07.12.2018 r.

 11. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii- data publikacji 21.05.2019 r.

 12. Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu - data publikacji 09.07.2019 r.


 


 

Listy podmiotów ubiegających się:

 

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
 2. Oświata i wychowanie
 3. Upowszechnianie kultury
 4. Ochrona zdrowia
 5. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
 6. Turystyka
 7. Przeciwdziałanie bezrobociu
 8. Pomoc społeczna
 9. Ekologia i ochrona przyrody
 10. Kultura fizyczna
 11. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
 12. Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu

 

Wyniki postępowania konkursowego:

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - data publikacji w BIP 13.02.2019 r.
 2. Oświata i wychowanie - data publikacji w BIP 13.02.2019 r.
 3. Upowszechnianie kultury - data publikacji w BIP 13.02.2019 r.
 4. Ochrona zdrowia - data publikacji w BIP 15.02.2019 r.
 5. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii - data publikacji w BIP 14.02.2019 r.
 6. Turystyka - data publikacji w BIP 13.02.2019 r.
 7. Przeciwdziałanie bezrobociu - data publikacji w BIP 13.02.2019 r.
 8. Pomoc społeczna - data publikacji w BIP 13.02.2019 r.
 9. Ekologia i ochrona przyrody - data publikacji w BIP 13.02.2019 r.
 10. Kultura fizyczna - data publikacji w BIP 13.02.2019 r.
 11. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii - data publikacji w BIP 13.06.2019 r.
 12. Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu - data publikacji w BIP 06.08.2019r.

 

Opracowanie:

Urząd Miasta Nowego Sącza

Wydział Edukacji i Wychowania

Zespół stanowisk ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i polityki senioralnej