BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 

Otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych wg obszarów współpracy w roku 2020

 

 

Formularze dot. konkursów znajdują się w zakładce Dokumenty Konkursowe

 


 

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert (publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza):

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - data wytworzenia 31.10.2019 r., odwołanie do publikatora w BIP
 2. Ochrona zdrowia - termin składania ofert do 10 stycznia 2020
 3. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii - termin składania ofert do 10 stycznia 2020
 4. Kultura fizyczna - termin składania ofert do 10 stycznia 2020
 5. Pomoc społeczna - termin składania ofert do 10 stycznia 2020
 6. Oświata i wychowanie - termin składania ofert do 31 stycznia 2020
 7. Upowszechnianie kultury - termin składania ofert do 31 stycznia 2020
 8. Turystyka - termin składania ofert do 31 stycznia 2020
 9. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu - termin składania ofert do 27 marca 2020
 10. Upowszechnianie kultury - Wydanie Rocznika Sądeckiego-  termin składania ofert do 31 lipca 2020
   

 

Listy podmiotów ubiegających się:

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
 2. Ochrona zdrowia
 3. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
 4. Kultura fizyczna
 5. Pomoc społeczna
 6. Oświata i wychowanie
 7. Upowszechnianie kultury
 8. Turystyka
 9. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu

 


 

Wyniki postępowania konkursowego:

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
 2. Ochrona zdrowia
 3. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
 4. Kultura fizyczna
 5. Pomoc społeczna
 6. Oświata i wychowanie
 7. Upowszechnianie kultury
 8. Turystyka
 9. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu
 10. Upowszechnianie kultury - Wydanie Rocznika Sądeckiego- UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 

 

Opracowanie:

Biuro Aktywności Obywatelskiej 
Urzędu Miasta Nowego Sącza
Kontakt: 18 44 90 688