BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

content/resources/organizacje_pozarzadowe/konkursy/2021/zarzadzenie_zmiana.pdf 

 

Otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych wg obszarów współpracy w roku 2021

 

 

Formularze dot. konkursów znajdują się w zakładce Dokumenty Konkursowe

 


 

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert (publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza):

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - termin składania ofert 25.11.2020 r.
 2. Ochrona zwierząt - termin składania ofert do 23.12.2020 r.
 3. Pomoc społeczna - termin składania ofert do 03.01.2021 r.
 4. Kultura fizyczna - termin składania ofert do 26.01.2021 r.
 5. Ochrona zdrowia- termin składania ofert do 26.01.2021 r.
 6. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii - termin składania ofert do 26.01.2021 r.
  Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii - Zarządzenie zmieniające

Termin realizacji zadań w obszarach 4, 5, 6 obejmuje okres od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.


 

Listy podmiotów ubiegających się:

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
 2. Ochrona zwierząt
 3. Pomoc Społeczna

 

Wyniki postępowania konkursowego:

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
 2. Ochrona zwierząt
 3. Pomoc Społeczna

 

Opracowanie:

Biuro Aktywności Obywatelskiej 
Urzędu Miasta Nowego Sącza
Kontakt: 18 44 90 688