Koronawirus - ważne informacje"> Nowy Sącz : Oficjalna strona miasta - <span style="color: red;">Koronawirus - ważne informacje</span>
Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: KORANAWIRUS - ważne informacje

Tarcza antykryzysowa - wsparcie realizowane przez ZUS oraz SUP

W ramach nowo przyjętej ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie udzielał wsparcia przedsiębiorcom.

W prowadzonym przez na serwisie biznesowym informację przesłaną nam przez ZUS podzieliliśmy na 5 wymienionych niżej artykułów:


  1. Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
  2. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.
  3. Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne
  4. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  5. ULGA w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Szczegóły: https://www.nowysacz.pl/na-czasie

Kolejna ważna informacja, to wsparcie realizowane przez Sądecki Urząd Pracy (SUP), również w ramach wyżej wymienionej ustawy.

SUP w ramach ustawy będzie realizował nowe instrumenty rynku pracy:

  1. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców,
  2. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności- w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,
  3. Jednorazowa, niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł;
  4. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Osoby udzielające informacji:


Sławomir Gałda:

tel. 18 44 89 311, kom. 601 877 110


Janusz Rzeźnik:

tel. 18 44 89 264

Szczegółowe informacje:

https://supnowysacz.praca.gov.pl/-/11928108-tarcza-antykryzysowa-informacje-o-pomocy-jaka-urzedy-pracy-oferuja-pracodawcom-w-ramach-tarczy-antykryzysowej-covid-19-

[POBIERZ NIEZBĘDNE DOKUMENTY]

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-04-02 13:18:39