Koronawirus - ważne informacje"> Nowy Sącz : Oficjalna strona miasta - <span style="color: red;">Koronawirus - ważne informacje</span>
Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: KORANAWIRUS - ważne informacje

Komunikat Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Nowego Sącza uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych, że w związku z trwającym sta-nem epidemii COVID-19 do odwołania wydłużony zostaje okres nieprzyjmowania stron w siedzibie Komisji - za wyjątkiem sytuacji opisanych dalej. 

Możliwe wszakże będzie zgłaszanie wniosków dotyczących ewentualnego objęcia leczeniem odwykowym osób nadużywających alkoholu.
 
Wnioski w tych sprawach prosimy zgłaszać droga mailową lub pisemną - zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia.
Wnioski drogą mailową prosimy wysyłać na adres: ugorska@nowysacz.pl
Wnioski drogą pisemną prosimy składać do pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta ul. Rynek 1 (Ratusz) w zaadresowanych kopertach.
 
(Adres: Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Nowego Sącza, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej UM, Nowy Sącz)
 
Prosimy nie wysyłać wniosków pocztą!
 
Po rozpoznaniu złożonego wniosku KRPA podejmie decyzję o ewentualnym bezpośrednim spotkaniu z osoba zgłaszającą, wyznaczając datę oraz godzinę spotkania w siedzibie Komisji (ul. Rynek 3). Na dalszych etapach postępowania KRPA będzie kontaktowała się bezpośrednio z osobami zgłaszanymi i kierowała je do biegłych w dziedzinie uzależnienia - również w wyznaczonych dniach i godzinach.
Wszelkie dodatkowe informacje o trybie działania Komisji w obecnym okresie można uzyskać telefonicznie. Codziennie w godz. Od 8.00 do 10.00 pod nr-em 18 4486785, a także w poniedziałki i czwartki w godzinach od 15.00 do 16.30 pod nr-em 18 4156573.
 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-04-29 10:51:36