Koronawirus - ważne informacje!"> Nowy Sącz : Oficjalna strona miasta - <span style="color: #D00;">Koronawirus - ważne informacje!</span>
BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: KORANAWIRUS - ważne informacje

Dłuższy termin na zgłoszenie personelu do szczepienia przeciw COVID-19 w ramach tzw. grupy „0”

W Nowym Sączu szpitalem węzłowym, czyli placówką wytypowaną do zorganizowania i przeprowadzenia szczepień wtzw. „etapie 0”, czyli  przed szczepieniem populacyjny,jest Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu im. Jędrzeja Śniadeckiego przy ul. Młyńskiej 10 .

W tzw. etapie „0” uprawnieni do szczepienia w szpitalach węzłowych są:

  • pracownicy szpitala węzłowego,
  • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
  • pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej,
  • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
  • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
  • osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,
  • personel niemedyczny, czyli administracyjny, pomocniczy (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych placówek.

Osoby, które nie skorzystają z możliwości zaszczepienia się w pierwszeństwie, w ramach etapu „0”,będą mogły się zaszczepićna zasadach ogólnych.

W sprawie zgłoszeń na szczepienia , należy kontaktować się zepracownikiem szpitala w Nowym Sączu.
Osoba do kontaktu: Joanna Woźniak
Telefon do kontaktu: 18 442 59 69lub18 443 88 77wew. 8
e-mail: rozliczenianfz@szpitalnowysacz.pl

Do zgłoszenia się na szczepienia wymagane jest: wypełnienie dokumentów takich jak:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – podpisana indywidualnie przez pracownika podmiotów wymienionych w etapie”0”
Tabela – wykaz osób deklarujących gotowość do zaszczepienia się -podpisane przez osobę dyrektora/kierownika/osobę uprawnioną podmiotu wymienionego w etapie „0”.

Wzory w/w dokumentów dostępne są na stronie : http://szpitalnowysacz.pl/2020/12/informacja-dla-podmiotow-leczniczych-i-aptek-szczepienia-przeciw-covid-19/
Dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio do Szpitala - do Sekretariatu Dyrekcji lub przekazać skany dokumentów na adres rozliczenianfz@szpitalnowysacz.pl.

 

Autor: AM
Dodano: 2020-12-21 10:58:28