Sobota, 21 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Wiktor, Jan, Kryspin


Kategoria: KORANAWIRUS - ważne informacje

Przypominająca dawka lub dodatkowa dawka uzupełniająca schemat podstawowy szczepienia przeciw COVID -19

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania ze szczepień przeciw COVID -19 w Ratuszu, Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, Nowy Sącz, sala nr 15 w  niedziele
w godz. 9.00 do 17.00.

DAWKA PRZYPOMINAJĄCA

Zgodnie Komunikatem nr 12 Ministra Zdrowia , z zaleceniami Rady Medycznej, rozpoczął się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla:

-wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia,
- pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2,
- pracowników zatrudnionychw szeroko pojętej opiece zdrowotnej (niezależnie od formy zatrudnienia), w tym personel pomocniczy czy administracyjny placówek leczniczych taki jak przykładowo rejestrator czy salowa pod warunkiem, że charakter wykonywanej przez nich pracy polega na bezpośrednich kontaktach z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2,
- uczniowie szkół oraz studenci uczelni, którzy podczas praktycznych zajęć dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem.

Przypominającą dawkę należy podać nie wcześniej niż 6 miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Dedykowaną szczepionką do realizacji szczepienia przypominjącego jest szczepionka Comirnaty Pfizer-BioNTech,
- niezależnie od rodzaju szczepionki (Pfizer/AstraZeneca/Moderna/Johnson&Johnson) zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką.

Osoby z zaburzeniami odporności zaszczepione szczepionką Vaxzevria (AstraZeneca) albo COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) nie otrzymują dawki dodatkowej uzupełniającej w podstawowym schemacie szczepienia. Jednocześnie te osoby spełniające kryterium podania dawki przypominającej,
zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej, są uprawnione do otrzymania dawki przypominjącej (preparatem Comirnaty) z zachowaniem odstępu minimum 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Decyzje o realizacji szczepienia u takich pacjentów każdorazowo podejmuje lekarz. Określone w niniejszym komunikacie zalecenia mogą być uaktualnione wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków dotyczącą schematów dawkowania dla stosowanych preparatów w realizacji szczepień.

Informacje dodatkowe
- Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. - Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem dawki przypominającej. W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym.
- Do czasu wydania decyzji przez Komisję Europejską (na podstawie ustaleń Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego) w sprawie przedłużenia ważności Unijnych Certyfikatów COVID-19 dla osób, które przyjmą kolejną dawkę szczepionki, ważność wystawionych certyfikatów nie ulega zmianie.

DODATKOWA DAWKA PRZYPOMINAJĄCA

– dla osób z poważnymi zaburzeniami odporności

Schematy szczepienia oraz odstęp podania dawki dodatkowej uzupełniającej u osób z poważnymi zaburzeniami odporności zostały podane w komunikacie nr 11 Ministra Zdrowia z dnia 1 września
2021 r. Możliwejest podanie dodatkowej dawki szczepienia, nie wcześniej niż po 28 dniach od zakończenia pełnego schematu szczepienia, u następujących osób z zaburzeniami odporności: otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe, po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne, po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich2 lat; z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności; z zakażeniem wirusem HIV, leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną, dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Dodatkową (trzecią) dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie ≥28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19:
u osób wieku ≥18 lat należy stosować szczepionki mRNA (Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna),
u dzieci 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech.
Zalecenia te mogą być uaktualnione wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków dotyczącej podawania dodatkowej (trzeciej) dawki dla każdego z ww. preparatów.

Link : informacje dot. dawki przypominającej i dawki uzupełniającej:
https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/komunikat-dot-podania-dawki-przypominajacej-oraz-dodatkowej-szczepionki-przeciwko-covid-19

 

Autor: AM
Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-12-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dawka-przypominajaca-oraz-dawka-dodatkowa-uzupelniajaca-schemat-podstawowy
Dodano: 2021-10-05 13:01:06