Piątek, 15 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Teresa, Jadwiga


Kościół pw. św. Elżbiety

 Usytuowany przy Starej Kolonii Kolejowej - kościół pw. św. Elżbiety - wdowy, zwany też "kolejowym", zaprojektował w stylu neogotyckim w 1895 r. wybitny architekt Teodor Talowski. Projekt zrealizowany został w 1898 r. z inicjatywy austriackiego ministra kolei. 
Kościół orientowany na zachód, wzniesiony został na planie krzyża greckiego z monumentalną wieżą przy wschodniej, frontowej jego ścianie. Zbudowany jest z cegły, kamienia i żelbetu, kryty ceramicznym dachem, posiada ściany zewnętrzne o licu nieotynkowanym. 


Należał do serii tych budowli, które podkreślały 50- lecie panowania austriackiego cesarza Franciszka Józefa I, i tragiczną śmierć jego żony, cesarzowej Elżbiety. 
Neogotyk wnętrza kościoła zaznaczony jest w ostrołukowych gurtach arkad, w kształcie kamiennych maswerków okiennych, w gwieździstym sklepieniu na skrzyżowaniu naw. Z pierwszego, neogotyckiego wyposażenia wnętrza zachowały się:
- okazałe instrumenty organowe z 1899 r. z ruchomymi figurami grających aniołów, 
- dwa ołtarze boczne i ambona z 1900 r. 

Kościół objęli w 1904 r. duszpasterską opieką oo jezuici. Proporcje kościoła zmienione zostały w czasie jego przebudowy w 1931 r. Otrzymał wówczas witraże okienne symbolizujące związanie kolejarzy z kościołem. 
W październiku 1937 r. świątynia wydzielona została jako parafia i otrzymała wezwanie "Najświętszego Serca Pana Jezusa". Renowacyjne prace przeprowadzane były w latach 1981 - 82. Wówczas neogotycki ołtarz zastąpiła figura Chrystusa. Nowa polichromia wnętrza zaprojektowana przez plastyka Andrzeja Dzięgielowskiego z Krakowa, wykonana została w 1982 r. przez Antoniego i Franciszka Florków z Nowego Sącza. 

We wnętrzu kościoła umieszczone są pamiątkowe tablice: 
- "Jadwiga Wolska (1907 - 1949) - drużynowa ZHP - żołnierz A.K. ps. "Jaga", kierownik RGO w Nowym Sączu. Ofiarna opiekunka cierpiących, prześladowanych - bezdomnych dzieci i osób głodujących - więźniów politycznych i partyzantów w latach 1939 - 1945. Wierna Bogu - Polsce i prawu harcerskiemu. Druhowie i przyjaciele z lat okupacji". 
- Pamięci ks. Władysława Gurgacza zm. 14.lX.1949 r. - kapelana Polskiej Pod-ziemnej Armii Niepodległościowej i jego żołnierzom (tutaj wymienione są nazwiska 13 osób). Przyjaciele, "Solidarność" - Nowy Sącz 30.VII.1989 r. 
- "Józefowi Piłsudskiemu i Jego żołnierzom w 70 rocznicę odzyskania niepodległości " - "Solidarność".
- "Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w podzięce za opiekę i błogosławieństwo. W X rocznicę powstania NSZZ "Solidarność" - członkowie i sympatycy. Nowy Sącz 31.Vlll.1990 r.". 

Na frontonie wieży swym ogromem wybija się kamienny Krucyfiks. Do 1970 r. jego uzupełnieniem była kuta w piaskowcu figura Chrystusa, której autorem był art.-rzeźb. Stanisław Wójcik w 1898 r. - autor wielu dekoracji rzeźbiarskich przy końcu XIX w. w Nowym Sączu. Kruszejący piaskowiec rzeźby został odkuty, a w jej miejsce umieszczona została przestrzenna rzeźba Chrystusa o rozpiętości ramion na 3,20 m., wykonana z miedzianych płaskowników przez art. plastyka Mieczysława Różyc-kiego z Gliwic. 
Na placu kościelnym usytuowana jest na sztucznie usypanym kopcu figura Chrystusa dźwigającego krzyż. Ufundowali ją sądeccy kolejarze w podzięce za uratowanie miasta w 1914 r. z rosyjskiej opresji. 

 

Zbigniew Zieliński 
"Nowy Sącz, Przewodnik po zabytkach", 
Koło Przewodników Oddziału PTTK "BESKID" w Nowym Sączu, 
Nowy Sącz 1994 r.